In veel landen rukt de vergrijzing op. Koppel daaraan de opmars van de westerse levensstijl door de verstedelijking en de toenemende welvaart in de opkomende landen, en er zijn een aantal aandoeningen die wereldwijd spectaculair toenemen. Een ervan is diabetes (letterlijk: doorstroming), een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglycemie). De bekendste problemen bij diabetes zijn onvoldoende of geen productie van insuline (diabetes type 1) en problemen met de insulinereceptoren (type 2). Diabetes type 2 komt vooral op hogere leeftijd voor en in 80 à 85% van de gevallen is sprake van ov...