Het monetaire beleid blijkt minder en minder te werken. En toch blijven de centrale banken het opleggen. We kunnen aannemen dat het pas na enkele maanden duidelijk wordt of een beslissing effect heeft, maar hier spreken we toch van een beleid dat al meer dan acht jaar onafgebroken wordt gevoerd. En niets herstelt, toch niet op duurzame wijze.
...