Het zijn merkwaardige tijden. Het Duitse Grondwettelijk Hof durft zich niet uit te spreken over de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank (ECB) om overheidspapier rechtstreeks op de markt aan te kopen. Het stelt de vraag of zulke ingrepen nog behoren tot het monetaire beleid en of ze niet indruisen tegen de verdragen die betrekking hebben op de ECB. Het wil daarom dat het Europees Hof zich over die kwestie zou buigen.
...