Eind vorig jaar was er nog een vrij grote consensus onder strategen dat de meeste dominerende beleggingsthema's van de afgelopen jaren een vervolg zouden krijgen in 2016. Een van die thema's is dat het tijdperk van zeer lage inflatie en rentestanden gerust nog een hele tijd kan aanhouden. Andere marktveronderstellingen waren dat de Amerikaanse dollar in een structurele, langdurige stierenmarkt (opwaartse trend) zit, en de grondstoffen in een structurele, langdurige berenmarkt (dalende tendens), dat de ontwikkelde markten beter presteren dan de opkomende markten,...