De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs pakte onlangs uit met een interessante studie over de grote, structurele veranderingen in de wereldeconomie. De veruit grootste verandering die zich volgens de economen van de zakenbank tijdens het afgelopen decennium heeft voltrokken, is het toegenomen belang van de opkomende landen. Dat kunnen we enkel maar beamen. De grootste verrassing is de indrukwekkende snelheid waarmee dat is gebeurd. Die oversteeg haast ieders bevattingsvermogen.
...

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs pakte onlangs uit met een interessante studie over de grote, structurele veranderingen in de wereldeconomie. De veruit grootste verandering die zich volgens de economen van de zakenbank tijdens het afgelopen decennium heeft voltrokken, is het toegenomen belang van de opkomende landen. Dat kunnen we enkel maar beamen. De grootste verrassing is de indrukwekkende snelheid waarmee dat is gebeurd. Die oversteeg haast ieders bevattingsvermogen. De 'Grote Transformatie', zoals Goldman Sachs die evolutie noemt, heeft zich spectaculair doorgezet. Twintig jaar geleden droegen de opkomende markten slechts voor 35% bij aan de groei van de wereldeconomie. In amper twee decennia tijd is dat percentage verdubbeld tot 70%. De machtsovername heeft dus al plaatsgevonden. Al hebben de groeilanden uiteraard nog een hele weg te gaan. De analisten van Goldman Sachs geven aan dat de grootste weg die nog moeten worden afgelegd -en waar de komende decennia de impact het grootst zal zijn- die is van de bestedingspatronen. En dan komen we precies bij het thema van de consumptie van de opkomende middenklasse. Goldman Sachs geeft ook aan dat de toename van de middenklasse in de opkomende landen nog altijd in een vroeg stadium zit. Duurzame consumptiegoederenHet macroverhaal verschuift meer en meer naar de microsfeer. Het macroverhaal was vooral dat van de grondstoffen, zoals de basismetalen en energie. Daar ligt de grootste stijging in de vraag achter ons- vooral in de periode 2000-2010. Het verhaal op microniveau is het tijdperk van de consumptie, en meer bepaald van de duurzame consumptiegoederen. In het lopende decennium zijn dat vooral de goedkopere goederen en in het volgende decennium de duurdere goederen. Om dat concreet te maken, gebruiken we twee voorbeelden van duurzame consumptiegoederen: wasmachines en luxewagens. Goldman Sachs bestudeerde onder meer de penetratie van wasmachines in 43 landen. In de industriële wereld is die al zo goed als compleet: tussen 85 en 100%. In de groeilanden geeft dat een veel gevarieerder beeld: bijvoorbeeld amper 17% in Vietnam en 67% in Argentinië. Wasmachines bereiken hun piekgroei bij een gemiddeld jaarinkomen van ruim 10.000 USD per hoofd, en dat is bijvoorbeeld het geval voor heel wat Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië. Voor gezinswagens (geen luxeauto's) ligt de piek in de groei van de vraag bij een gemiddeld inkomen boven 25.000 USD (de huidige situatie van bijvoorbeeld Tsjechië). In landen als Qatar en Koeweit zitten we daar op een penetratie van 900 per 1 miljoen inwoners, tegenover slechts 1 per miljoen in India.En de dienstensector, zult u zich misschien aanvragen? Die kent uiteraard ook een sterke ontwikkeling, maar op veel langere termijn. Daar is meer sprake van een geleidelijk stijgende curve, maar die zou nog meerdere decennia kunnen meegaan. Tot die categorie behoren onder meer financiële producten zoals het bezit van een kredietkaart, toerisme en het afsluiten van een hypothecaire lening en verzekeringen.De paper van Goldman Sachs is vooral een stimulans om het langetermijnthema van de consumptie van de middenklasse in de groeilanden voort uit te rollen, en het tot het kernthema van de voorbeeldportefeuille te laten uitgroeien. Daar is nog werk aan de winkel, maar het overgrote deel van de besproken waarden in de rubriek 'Flash' de voorbije maanden en de komende maanden sloten al perfect bij dat kernthema aan.