De voorbije tien à vijftien jaar zijn in de wereldwijde communicatie lichtjaren vooruitgang geboekt. Twee cruciale factoren daarvoor waren de opkomst van het internet de opmars van de mobiele telefonie. Die mobiele revolutie heeft zich eerst in de westerse wereld afgespeeld, maar sinds enkele jaren zien we ook spectaculaire groeicijfers in de groeilanden.
...