De verwachtingen zijn hooggespannen: op 16 december zal iedereen vernemen hoe de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), haar monetaire beleid aanpast. Doordat ze de belofte van haar voorganger, Ben Bernanke, klakkeloos overnam, zal de voorzitster van de Fed, Janet Yellen, niet anders kunnen dat haar rentetarieven optrekken. Ze zou anders haar geloofwaardigheid volledig kwijtspelen. In haar laatste betoog voor het Amerikaanse Congres heeft ze het herstel van de economie bevestigd, en dat was precies de voorwaarde die haar er tot op heden van weerhield een wijziging in haar beleid door te voeren. Grijpt ze volgende woensdag niet in, dan brengt ze de officiële statistieken in diskrediet.
...