Politiek is er voorlopig geen sprake van ontspanning rond de annexatie van de Krim door Rusland. Dat staat in contrast tot wat er op de markten gebeurt. Niet alleen wist de Russische beurs zich puik te herstellen, ook de roebel (RUB) herwon heel wat terrein tegenover de meeste munten. De obligaties in RUB waren dan ook in trek. Ze klommen allemaal hoger. Ook Russische debiteurs deden het voortreffelijk in alle andere munten. Kortom, er blijkt geen spoor van spanning tegen de Russische belangen te zijn.
...