De vergrijzing is een stille, geleidelijke revolutie, die een enorme impact zal hebben op de maatschappij en op de financiële markten. De demografische evolutie van de voorbije honderd jaar is zonder voorgaande in de wereldgeschiedenis. Tussen 1950 en 2050 zal de wereldbevolking naar schatting stijgen van 2,5 naar 9 miljard mensen, een stijging met 6,5 miljard. Dat is niet het enige spectaculaire fenomeen, er is ook de enorme stijging van de gemiddelde levensverwachting in ...

De vergrijzing is een stille, geleidelijke revolutie, die een enorme impact zal hebben op de maatschappij en op de financiële markten. De demografische evolutie van de voorbije honderd jaar is zonder voorgaande in de wereldgeschiedenis. Tussen 1950 en 2050 zal de wereldbevolking naar schatting stijgen van 2,5 naar 9 miljard mensen, een stijging met 6,5 miljard. Dat is niet het enige spectaculaire fenomeen, er is ook de enorme stijging van de gemiddelde levensverwachting in de wereld. In 1950 werd de gemiddelde aardbewoner 47 jaar. Volgens de Population Division van de Verenigde Naties zal dat 77 jaar zijn tegen 2050. Dat is een grotere stijging dan in de vijfduizend jaar ervoor. Tegelijk is de vruchtbaarheid van vrouwen wereldwijd teruggelopen van gemiddeld 5 kinderen in de jaren zestig tot 2,7 kinderen nu.Het aantal 60-plussers is de voorbije halve eeuw verdrievoudigd en zal de komende halve eeuw nog eens verdrievoudigen. De combinatie van het lagere geboortecijfer en het fors dalende mortaliteitscijfer leidt ertoe dat het percentage 60-plussers in de wereldbevolking in vijftig jaar meer dan zal verdubbelen (van 10 naar 21% in 2050). Ook voor aandelen- en obligatiebeleggers is dat een van de belangrijkste ontwikkelingen voor het toekomstige rendement van hun roerend vermogen.Grijze economieën Dertig jaar geleden waren er geen grijze economieën, waarin de totale consumptie van de 60-plussers hoger lag dan die van de jonge bevolking (-30 jarigen). In 2010 was dat al wel het geval in 23 landen. Volgens een studie van HelpAge International zal dat aantal in 2050 zijn opgelopen tot maar liefst 89 landen. De uitdagingen van de ouderenzorgsector zijn dan ook extreem, met de noodzaak om een sterke toename in de zorgbehoevendheid op te vangen. Dat vertaalt zich in een enorme zoektocht naar verzorgend personeel, maar ook naar nieuwe infrastructuur.En dus blijft het belangrijk voor uw aandelenportefeuille om spelers die rechtstreeks of onrechtstreeks profiteren van die evolutie aandachtig te volgen. Wij doen dat al geruime tijd, en we zijn van plan dat te blijven doen. Vorig jaar hebben we Fresenius Medical Care voorgesteld, de grootste wereldspeler in nierdialyses. We verschuiven onze aandacht naar de grootste aandeelhouder (30,5%) van Fresenius Medical Care, Fresenius SE, waar onder meer ook de grootste uitbater van privéziekenhuizen in Duitsland onder zit.