Europese politici doen hun uiterste best om voorzichtig aan de burgers kenbaar te maken dat we langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden. Gebeurt dat niet, dan zullen we tot onze laatste snik moeten werken, zo waarschuwt het gezaghebbende Britse economische magazine The Economist. Dat was het geval tot 1889, toen Otto von Bismarck in Pruisen voor het eerst een moderne regeling tot stand bracht, waarbij mensen van 70 jaar en ouder een overheidsuitkering kregen. Toen werden de mensen wel slechts gemiddeld 45 jaar en haalden slechts enkelen de gerespecteerde leeftijd van 70 jaar. Een gemakkelijk betaalbaar systeem dus. En...

Europese politici doen hun uiterste best om voorzichtig aan de burgers kenbaar te maken dat we langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden. Gebeurt dat niet, dan zullen we tot onze laatste snik moeten werken, zo waarschuwt het gezaghebbende Britse economische magazine The Economist. Dat was het geval tot 1889, toen Otto von Bismarck in Pruisen voor het eerst een moderne regeling tot stand bracht, waarbij mensen van 70 jaar en ouder een overheidsuitkering kregen. Toen werden de mensen wel slechts gemiddeld 45 jaar en haalden slechts enkelen de gerespecteerde leeftijd van 70 jaar. Een gemakkelijk betaalbaar systeem dus. En dat bleef betaalbaar tot in de jaren tachtig. Toen waren er nog maar 20 gepensioneerden op 100 werkenden. In 2030 zijn er al 45 gepensioneerden voor 100 werkenden. Koppel dat aan een gevoelige daling van het geboortecijfer (in de westerse landen ligt dat nog op 1,5 kind per gezin, wat de bevolking stilaan doet krimpen) en een gemiddelde effectieve pensioenleeftijd die in vele landen onder of rond 65 jaar ligt, en de betaalbaarheid van de pensioensystemen wordt voor de komende decennia ter discussie gesteld.Het probleem van de vergrijzing is het meest nijpend in de rijke westerse landen, maar komt ook steeds meer aan de oppervlakte in de groeilanden. In Brazilië en India is de gemiddelde levensverwachting de voorbije 10 jaar gestegen met respectievelijk 9 en 7 jaar. In Kenia worden inwoners nu gemiddeld 10 jaar ouder dan bij de eeuwwisseling. Tot een eeuw geleden bedroeg het aantal 65-plussers in geen enkel land meer dan 2 of 3%. Nu is het wereldwijd al 15%. In 2030 zal de gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking boven 45 jaar uitstijgen en tegen 2050 ook in landen als China, Mexico, Brazilië (ver) boven 50 jaar liggen, zoals dat in Japan en heel wat westerse landen al in 2030 het geval zal zijn.Aan het thema van de vergrijzing hebben we de afgelopen jaren te weinig aandacht geschonken, verblind wellicht door het succes van Thrombogenics. Daar komt verandering in. In dit nummer is er al aandacht voor UCB en de 'Flash' is gewijd aan Sanofi. De Franse farmareus krijgt overigens meteen een aankooplimiet mee.Vernieuwde websiteOnze website www.insidebeleggen.be kreeg deze week een facelift. Abonnees moeten zich daarvoor wel eenmalig registreren op de website. De vernieuwde site laat toe om de artikels individueel te raadplegen. Die zijn terug te vinden in het blok 'Inhoud recentste nummer' op de homepagina. Wanneer u op de links klikt, komt u op het artikel terecht. Daardoor kan u vanaf nu de site volledig doorzoeken. Via de tab 'Archief' kunt u vroegere artikels terugvinden. De opbouw van het archief is enkele maanden geleden begonnen. Aan de vernieuwde website werd ook de tool 'Mijn portefeuille' toegevoegd. Die stelt u in staat om een virtuele portefeuille te beheren. Voorlopig is er geen pdf meer van het volledige nummer terug te vinden, maar die functionaliteit zal weldra opnieuw beschikbaar zijn. Alle abonnees waarvan we het emailadres hebben, mogen volgende week een bericht in hun mailbox verwachten, waarin de nodige uitleg staat over de nieuwe website en die de mogelijkheid geeft om de registratie meteen door te voeren.