Obligatiebeleggers die hun portefeuille actief beheren, weten meestal welke risico's ze moeten trotseren. Voorop staat het faillissementsrisico. Het volstaat normaal regelmatig een blik te werpen op de ontwikkeling van de rating van de emittent, om onrechtstreeks zijn financiële sterkte in te schatten. Niettemin, een gezond bedrijf kan plots slabakken, zodra de sector waartoe het behoort in moeilijkheden komt. Dat sectorrisico - ook kredietrisico genoemd - speelt een belangrijke rol in onzekere tijden. Het is dus raadzaam ook de ratingontwikkeling van sectorgenoten te volgen, om na te gaan in welke mate de emittent onderhevig is aan conjuncturele schommelingen.
...