Voor de aandeelhouders van Ageas zijn de jongste dagen een ware rollercoaster. Een Nederlandse rechtbank haalde het sluimerende Fortis-debacle weer helemaal naar boven. De verzekeringsmaatschappij Ageas is de rechtsopvolger van Fortis, en bijgevolg de eerst aangesprokene om een schadevergoeding te betalen als een rechtbank die oplegt.
...