Twee jaar geleden besliste Ben Bernanke, de toenmalige gouverneur van de Amerikaanse centrale bank (Fed), om zijn beleid vooraf kenbaar te maken, zodat de markten nooit meer verrast zouden worden. Marc Carney, zijn Canadese ambtgenoot, voerde na zijn benoeming tot hoofd van de Britse centrale bank hetzelfde prospectieve beleid in. Beide instellingen verbonden hun monetaire koers aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Oorspronkelijk zou de Fed zijn rentetarieven pas optrekken zodra de werkloosheid onder 7% van de beroepsbevolking daalde. Jammer voor de Amerikaanse centrale bank, maar de werkloosheid daalde veel te snel, zonder dat de conjunctuur echt herstelde. De Fed heeft de drempel dan ook verlaagd. Nu ligt die op 6,5%.
...