Aan het begin van elk kwartaal maken we een round-up van de algemene beleggingsstrategie voor alle belangrijke beleggingsactiva. De voorbije maanden regende het opnieuw verlagingen van de groeiprognoses voor de wereldeconomie. Dat is de jongste jaren een weerkerend fenomeen. Dat is teleurstellend, omdat het inhoudt dat de groei niet genormaliseerd raakt, ondanks de vele duizenden miljarden aan monetaire stimulansen die de grootste centrale banken van de wereld in de economie hebben gepompt.
...

Aan het begin van elk kwartaal maken we een round-up van de algemene beleggingsstrategie voor alle belangrijke beleggingsactiva. De voorbije maanden regende het opnieuw verlagingen van de groeiprognoses voor de wereldeconomie. Dat is de jongste jaren een weerkerend fenomeen. Dat is teleurstellend, omdat het inhoudt dat de groei niet genormaliseerd raakt, ondanks de vele duizenden miljarden aan monetaire stimulansen die de grootste centrale banken van de wereld in de economie hebben gepompt.Er blijven te veel structurele factoren die de groei afremmen. De zeer hoge schuldenlast van de overheden en de nieuwe opbouw van schuldposities bij bedrijven (ter financiering van overnames en agressieve inkoopprogramma's van eigen aandelen) is daarin zeker een belangrijk element. Andere factoren zijn het beperkte vertrouwen van bedrijfsleiders en consumenten in een rooskleurige toekomst, de zorgen om de betaalbaarheid van pensioenen in de westerse wereld en de overcapaciteit van de productie.Er zijn nog twee factoren waarmee we voor de evolutie van de financiële markten extra rekening moeten houden. Vooreerst dat de vrees voor de groeivertraging vooral op China is gebaseerd. Dat land blijft voor westerse economen en strategen toch meer een zwarte doos. De ware economische toestand valt er moeilijk in te schatten. Daarnaast krijgen we de indruk dat het vertrouwen in de centrale banken over zijn hoogtepunt heen is. Het geloof in de heilzame werking brokkelt af.Concrete aanpakHet algemene besluit is dat we, gezien de toenemende onzekerheid, rekening moeten houden met meer volatiliteit - en dus met forsere bewegingen op de markten - en dat we het beste geleidelijk defensievere accenten in de beleggingsportefeuille leggen.Aandelen: de herstelbeweging is op gang gekomen. Dat kan de komende maanden worden aangegrepen om aandelenposities geleidelijk aan af te bouwen. Defensieve, stabiele dividendaandelen zijn te verkiezen boven duur geprijsde groeiwaarden. De koersreacties op de verlaging van de groeivooruitzichten bij EVS en Fagron zijn op dat gebied zeer verhelderend.Obligaties: het is riskant zich te laten verleiden tot (bedrijfs)obligaties van mindere kwaliteit in de zoektocht naar rendement. Meer dan ooit staan kwaliteit en vlotte verhandelbaarheid voorop. Naast een spreiding van de looptijden, omdat het immens moeilijk blijft in te schatten wanneer de rente weer begint stijgen.Liquiditeiten mogen geleidelijk aan weer worden aangevuld, om te kunnen profiteren van de kansen die de zenuwachtige financiële markten in 2016 ongetwijfeld zullen bieden.Vastgoed is voorlopig een stabiele factor in een blijvende omgeving van lage rente.Grondstoffen. De toenemende onzekerheid is geen goed nieuws voor de basismetalen, maar wel een gunstige ontwikkeling voor de goudprijs. We denken dat het stilaan de tijd is om de goudposities aan te vullen.