Avantium rondde 2021 in schoonheid af met de beslissing te investeren in de bouw van de eerste fabriek op commerciële schaal voor de productie van furandicarboxylic acid. FDCA is een onmisbaar ingrediënt voor het ontwikkelen van polyethyleen furanoate (PEF), een nieuw soort plastiek dat 100 procent gebaseerd is op plantaardige suiker (fructuose) en volledig recycleerbaar en afbreekbaar is. De CO2-afdruk van PEF zou 50 tot 70 procent lager liggen dan van pet, dat gemaakt wordt op basis van petroleum.
...

Avantium rondde 2021 in schoonheid af met de beslissing te investeren in de bouw van de eerste fabriek op commerciële schaal voor de productie van furandicarboxylic acid. FDCA is een onmisbaar ingrediënt voor het ontwikkelen van polyethyleen furanoate (PEF), een nieuw soort plastiek dat 100 procent gebaseerd is op plantaardige suiker (fructuose) en volledig recycleerbaar en afbreekbaar is. De CO2-afdruk van PEF zou 50 tot 70 procent lager liggen dan van pet, dat gemaakt wordt op basis van petroleum. Na het afhaken van BASF als partner voor de FDCA-fabriek in 2018, schaalde Avantium noodgedwongen de voorziene capaciteit terug van 25.000 à 50.000 ton naar 5000 ton per jaar. Aan de beslissing voor de bouw van de nieuwe fabriek waren drie voorwaarden gekoppeld. Vooreerst moesten partners worden gevonden die vijf jaar lang minstens de helft van de productie zullen afnemen. Dat lukte dankzij vijf contracten, onder meer met Carlsberg, Refresco en Resilux. Een tweede voorwaarde was het voltooien van het ontwerp en de ontwikkeling van de fabriek (in samenwerking met Worley) en het verzekeren van de aanvoer van voldoende grondstoffen. De hardste noot om te kraken bleek de financiering van 180 miljoen euro. Op 9 december kon Avantium de nog ontbrekende bankleningen voor in totaal 90 miljoen euro afsluiten. Eerder waren er al akkoorden over de inbreng in het project (in de aparte vennootschap Avantium Renewable Polymers of RNP) van 45 miljoen euro eigen kapitaal van Avantium, de uitgifte van nieuwe aandelen RNP voor 30 miljoen euro aan de partners Worley en Groningen Consortium (goed voor een gezamenlijk aandeel van 22,9% in RNP), en subsidies voor 27,5 miljoen. De kaspositie bedroeg op 30 juni 43,4 miljoen euro, de verwachte cashburn circa 10 miljoen in de tweede jaarhelft. Parallel werkt Avantium met de Ray Technology aan de ontwikkeling van PlantMEG, een tweede belangrijk bio-ingrediënt voor de productie van PEF, dat ook afzonderlijk kan worden gebruikt voor de productie van bio-pet. Voor dat project is in 2019 een pilootfabriek gebouwd. In het voorjaar van 2021 is een joint venture opgericht met Cosun Beet Company, waarin Avantium een nog te bepalen minderheidsbelang zal aanhouden. Het doel is in 2023 een definitieve investeringsbeslissing te nemen voor de eerste commerciële fabriek, die zou opstarten in 2025. Het bedrijf genereert jaarlijks 8 à 10 miljoen euro inkomsten als dienstverlener in katalyse. De investeringsbeslissing voor de bouw van de FDCA-fabriek op commerciële schaal liet lang op zich wachten, maar is een succes na het afhaken van BASF. De markt reageerde uitbundig op het nieuws. Op de commerciële opstart is het nog wachten tot in 2024. Bestaande posities mogen na de kritische mijlpaal behouden worden, maar voor nieuwe posities zouden we wachten op een terugval richting 4 euro. Het bedrijf zal nog bijkomende financiering nodig hebben. Houden (rating 2C).