We willen een duidelijk onderscheid maken tussen beide. Als verzekeringsklant bij Delta Lloyd zouden we ons geen zorgen maken. Hoewel dat helemaal niet aan de orde is, is zelfs in het slechtst mogelijke scenario van een faillissement uw levensverzekeringscontract tot 100.000 EUR beschermd door het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. De aandeelhouders werden de voorbije maanden wel zwaar getroffen, nadat in augustus onverwachte verliescijfers over het eerste halfjaar werden bekendgemaakt. Sindsdien anticipeerde de markt op een stevige kapitaalverhoging, aangezien de noodzaak daartoe duidelijk werd met het oog op de strengere Solvency II-solvabiliteitsvereisten, die Europa vanaf 2016 aan verzekeringsmaatschappijen oplegt.
...

We willen een duidelijk onderscheid maken tussen beide. Als verzekeringsklant bij Delta Lloyd zouden we ons geen zorgen maken. Hoewel dat helemaal niet aan de orde is, is zelfs in het slechtst mogelijke scenario van een faillissement uw levensverzekeringscontract tot 100.000 EUR beschermd door het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. De aandeelhouders werden de voorbije maanden wel zwaar getroffen, nadat in augustus onverwachte verliescijfers over het eerste halfjaar werden bekendgemaakt. Sindsdien anticipeerde de markt op een stevige kapitaalverhoging, aangezien de noodzaak daartoe duidelijk werd met het oog op de strengere Solvency II-solvabiliteitsvereisten, die Europa vanaf 2016 aan verzekeringsmaatschappijen oplegt. Het management talmde echter tot eind november om de markt concrete informatie te verschaffen, met een koershalvering tot gevolg. Ook na de bekendmaking van de plannen bleek de markt niet overtuigd, en het aandeel zakte sindsdien nogmaals met 40%. Vooreerst vielen de plannen zwaarder uit dan verwacht: een hoger dan verwachte, maar wel volledig onderschreven kapitaalverhoging (op te starten na de jaarrapportering over het boekjaar 2015, op 24 februari 2016), de verkoop van het belang van 30% in de privatebankingspecialist Van Lanschot en van een portefeuille in winkelvastgoed. Het slotdividend voor het boekjaar 2015 wordt geschrapt. Bovendien ontgoochelde het vooropgestelde dividend in cash van 130 miljoen EUR over het boekjaar 2016. Alle maatregelen samen moeten de Solvency II- SF ratio verhogen van 136% eind september naar 175 à 180%, aan de bovenkant van de vooropgestelde vork van 140 à 180%. Eerder verkocht de groep al Delta Lloyd Bank België voor 206 miljoen EUR aan het Chinese Anbang Insurance Group. Het kapitaal werd in maart al verhoogd, via de uitgifte van 19,9 miljoen aandelen tegen 17 EUR per aandeel, waardoor het aantal uitstaande aandelen toenam tot 228,6 miljoen. Het gros van de kapitaalverhoging werd onderschreven door Fubon Financial Holdings, maar die diende vorige week klacht in tegen Delta Lloyd in een - wellicht vergeefse - poging om Delta Lloyd verantwoordelijk te stellen voor de geleden verliezen. Aangezien de kapitaalverhoging van 1 miljard EUR het aantal uitstaande aandelen wellicht minstens zal verdubbelen, raden we aan als bestaande aandeelhouder mee in te tekenen. Ik heb nog aandelen van Yingli Green Energy. Komt het nog goed, of is een faillissement onvermijdelijk geworden?Sinds ons verkoopadvies in mei voor Yingli Green Energy, de voormalige grootste verticaal geïntegreerde producent van zonnepanelen, is de koers van het aandeel gehalveerd. De druk houdt aan, nadat op 15 mei het bedrijf in het jaarrapport een reëel risico op een faillissement moest aangeven. Yingli slaagde er ondanks de forse volumegroei van de voorbije jaren niet in weer winstgevend te worden. Het laatste winstgevende kwartaal was het tweede kwartaal van 2011. Sinds mei gaat alle aandacht naar de hoge schuldenpositie, die eind september 1,72 miljard USD bedroeg, tegenover een verschrompelde marktkapitalisatie van 105 miljoen USD.Een filiaal van Yingli slaagde er medio oktober ternauwernood in om 70% (700 miljoen Chinese Renminbi, RMB) van een vervallen obligatie terug te betalen. De resterende 357 miljoen RMB zal tegen het derde kwartaal van 2016 worden terugbetaald. Yingli verkocht hiervoor ongebruikte gronden en leegstaande gebouwen. In mei 2016 vervalt opnieuw een obligatie, deze keer voor 1,4 miljard RMB. Om zo veel mogelijk cash te behouden, stopte Yingli in september de in 2014 getekende samenwerkingsverbanden voor het bouwen van eigen zonne-energiecentrales. Daarnaast staan nog andere gronden te koop, naast een pijplijn van PV-projecten van in totaal 200 megawatt (MW) met verwachte opbrengst van 400 tot 500 miljoen RMB. De resultaten verslechteren opnieuw, doordat de volumes dit jaar tot overmaat van ramp fors dalen. Na ontgoochelende verschepingen in het tweede (728 MW) en derde kwartaal (460 MW) zijn de verwachtingen voor 2015 verlaagd naar 2,35 à 2,4 gigawatt (GW), tegenover 3,6 à 3,9 GW initieel, en 3,36 GW in 2014. De verkoopprijzen blijven in het beste geval stabiel, en de positieve trend in de evolutie van de brutowinstmarge - toegenomen van 10,9% in 2013 naar 17,3% in 2014 - is opnieuw volledig omgeslagen: 14,1% in het eerste, 6,3% in het tweede en 8,6% in het derde kwartaal. Bovendien waardeerde Yingli de onderbenutte productiecapaciteit met 3,8 miljard RMB (598 miljoen USD) af, waardoor de waarde van de vaste activa met 37% daalde, tot 6,9 miljard RMB, en het eigen vermogen 3,17 miljard RMB negatief werd. Het gezuiverde nettoverlies bedraagt na negen maanden 1,12 USD per aandeel, tegenover 0,72 USD vorig jaar. Het chronisch verlieslatende Yingli overleeft alleen nog bij de gratie van de banken. We bevestigen dan ook het verkoopadvies (rating 3C).