We willen een duidelijk onderscheid maken tussen beide. Als verzekeringsklant bij Delta Lloyd zouden we ons geen zorgen maken. Hoewel dat helemaal niet aan de orde is, is zelfs in het slechtst mogelijke scenario van een faillissement uw levensverzekeringscontract tot 100.000 EUR beschermd door het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. De aandeelhouders werden de voorbije maanden wel zwaar getroffen, nadat in augustus onverwachte verliescijfers over het eerste halfjaar werden bekendgemaakt. Sindsdien anticipeerde de markt op een stevige kapitaalverhoging, aangezien de noodzaak daartoe duidelijk werd met het oog op de strengere Solvency II-solvabiliteitsvereisten, die Europa vanaf 2016 aan verzekeringsmaatschappijen oplegt.
...