Nieuwe financiële producten moeten verschillende goedkeuringsprocedures doorlopen vooraleer ze een beursnotering krijgen. Daarnaast kan elke beurs of regelgevende instantie eigen voorwaarden stellen. Die zijn niet automatisch in het voordeel van de beleggers.
...