Met voldoening blikken we terug de prestatie van de voorbeeldportefeuille in 2016. Die portefeuille is niet op een klassieke manier is samengesteld, maar focust op actuele thema's, waarvan we verwachten dat ze beter doen dan het marktgemiddelde of anders gezegd: dat ze de voor ons meest relevante indexen verslaan.
...