Nu het economisch een stuk beter gaat in de Verenigde Staten, staan Wall Street en de dollar (USD) zwaar onder druk. Neem de jongste werkgelegenheidscijfers. Het aantal nieuw gecreëerde banen lag onder de verwachtingen, maar volstond om de officiële werkloosheid terug te dringen tot minder dan 5% van de beroepsbevolking. Zelfs de lonen gingen vooruit. Voldoende om vertrouwen in de toekomst in te boezemen, toch? Welnee, de markten reageerden negatief.
...