Een heleboel belangrijke feiten hebben de financiële markten de afgelopen week door elkaar geschud. Zoals de perikelen van Argentinië, dat mogelijk wordt verplicht een lening integraal terug te betalen die twee Amerikaanse fondsen voor een spotprijs hadden bemachtigd. Dat zou de vroegere minnelijke schikkingen met andere schuldeisers in het gedrang brengen en het land een fortuin kosten. Het vraagstuk is ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt.
...