De kwartaalresultaten van Doro AB, die eind april werden gepubliceerd, werden inderdaad niet enthousiast onthaald door de markt. De Zweedse marktleider in mobiele telefonie voor senioren kon nochtans een zeer sterke omzetgroei van 46% laten optekenen voor de eerste drie maanden van het jaar (van 233 naar 340,1 miljoen Zweedse kroon of SEK). Zelfs als we de overname van Caretech buiten beschouwing laten, spreken we over een toename met 34%. Caretech levert diensten en oplossingen met behulp van mobiele technologie, die het opvolgen van de gezondheid van senioren van op afstand mogelijk maakt. Ook de klim van het orderboek met afgerond 78%, tot 423,3 miljoen SEK, is zonder meer goed nieuws.
...

De kwartaalresultaten van Doro AB, die eind april werden gepubliceerd, werden inderdaad niet enthousiast onthaald door de markt. De Zweedse marktleider in mobiele telefonie voor senioren kon nochtans een zeer sterke omzetgroei van 46% laten optekenen voor de eerste drie maanden van het jaar (van 233 naar 340,1 miljoen Zweedse kroon of SEK). Zelfs als we de overname van Caretech buiten beschouwing laten, spreken we over een toename met 34%. Caretech levert diensten en oplossingen met behulp van mobiele technologie, die het opvolgen van de gezondheid van senioren van op afstand mogelijk maakt. Ook de klim van het orderboek met afgerond 78%, tot 423,3 miljoen SEK, is zonder meer goed nieuws. De aandeelhouders van Doro struikelden echter over het nettoverlies van 21,7 miljoen SEK (-0,99 SEK per aandeel), terwijl er in het eerste trimester van vorig jaar nog 2,0 miljoen SEK (0,1 SEK per aandeel) nettowinst was. De oorzaak ligt in een onvoldoende hedging van de Amerikaanse dollar (USD). Daardoor boekten de Zweden een wisselkoersverlies van in totaal 27,1 miljoen SEK in de eerste drie maanden. Zonder de negatieve wisselkoersimpact zou er een nettowinst van 5,4 miljoen SEK zijn geweest of 170% meer dan vorig jaar. De bedrijfswinst-marge (ebit-marge) zonder de negatieve impact van de te beperkte USD-hedging bedroeg 1,35% voor het eerste kwartaal. Dat is natuurlijk ook niet denderend, maar het eerste trimester is sowieso het zwakste van het jaar. Voor 2015 rekent Doro nog steeds, vooral in de tweede jaarhelft, op verdere groei. Het management blijft vasthouden aan de langetermijndoelstelling van 20% jaarlijkse omzetgroei en een ebit-marge van 10%. De koersdaling van de afgelopen maand moet in die zin worden gerelativeerd dat het aandeel tussen de zomer van vorig jaar en het voorjaar van dit jaar zo goed als verdubbeld was. Doro is nog steeds verre van duur tegen 12 keer de verwachte winst voor 2015 (zonder wisselkoersverlies) en een ondernemingswaarde (ev) van 6,5 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2015 (rating 1B). Het zal wel enige tijd duren voor het aandeel van de klap van dat omvangrijke wisselkoersverlies zal zijn hersteld. Vandaar dat we het aandeel uit de Inside Selectie halen.Ik ben een trouwe volger van de voorbeeldportefeuille. Lange tijd ging het om 20 à 25 aandelen, maar de laatste tijd zijn het er duidelijk meer dan 25. Is dat niet een beetje veel aan het worden? We verontschuldigen ons daar meteen voor. Het was aanvankelijk zeker en vast de intentie om het aantal posities rond 25 te houden. Maar we hebben toch een aantal argumenten waarom we tijdelijk het aantal posten tot circa 30 hebben opgevoerd, en dat zal zo wellicht nog een aantal maanden blijven. Dat heeft op de eerste plaats te maken met de beurscyclus. Naarmate de beurstop dichterbij komt, lijkt het ons aangewezen om de risico's over meer individuele aandelen te spreiden. Dicht bij de piek stijgt het risico dat bedrijven, waarvan de resultaten niet meer beantwoorden aan de marktverwachtingen, een forse koerscorrectie ondergaan. Een te groot gewicht hebben in enkele individuele waarden kan dan het rendement stevige schade toebrengen. We beperken ons momenteel dan ook tot posities van maximaal 4 à 4,5%. Een tweede argument is dat we ook binnen de verschillende thema's voldoende willen spreiden. Dat hebben we in het verleden wel eens minder gedaan zodat het risico bestaat dat de prestaties van het beperkte aantal gekozen waarden de prestatie van het thema onvoldoende weerspiegelen. Vandaar minstens vier waarden per thema, liefst uit verschillende deelthema's (bijvoorbeeld binnen energie zowel klassieke olie en gas, ook alternatieve energie met wind- en kernenergie). Dat laatste geldt nu heel specifiek ook voor het thema 'vergrijzing'. Daar hebben we gekozen om, naast klassieke farmawaarden, ook ruimte te maken voor biotechnologie. Die sector ligt goed in de markt met de nodige interesse bij de Belgische particuliere belegger. Alleen moet je daar, gezien het hoger dan gemiddeld risico, spreiden en het percentage binnen de portefeuille per waarde beperkt houden. Vandaar dat er nu drie biotechaandelen (Bone Therapeutics, MDxHealth en Vertex Pharmaceuticals) - wellicht tijdelijk - in zitten. Hun gemiddelde gewicht is amper meer dan 2% en dat verhoogt alvast het aantal waarden. Over afzienbare tijd - als we vrezen dat we de top gaan zien of die al hebben gezien- zal het aantal individuele lijnen automatisch zakken en mogelijk zelfs terugvallen tot 20 of zelfs minder. Het gemiddelde van 25 waarden in de voorbeeldportefeuille is over de totale beurscyclus heen bekeken. Het hoge aantal individuele lijnen in de voorbeeldportefeuille is een tijdelijk fenomeen.