Beleggers schrijven Coca-Cola Company, dat Warren Buffett als belangrijkste aandeelhouder heeft, misschien wel te vroeg af.
...

Beleggers schrijven Coca-Cola Company, dat Warren Buffett als belangrijkste aandeelhouder heeft, misschien wel te vroeg af. Groeilandencrisis of niet, een aantal fundamentele basisontwikkelingen blijven overeind. Het aandeel van de groeilanden in de wereldwijde consumptie blijft toenemen. Terwijl de opkomende markten in de periode 2000-2010 voor 22% bijdroegen aan de wereldwijde consumptie en de zeven rijkste industrielanden voor 61%, zou dat tegen 2020 al verschuiven richting 50 procent voor de opkomende landen en nog 28 procent voor de G7.Een ander feit is dat het aandeel van de consumptie in de economieën van de groeilanden gestaag blijft oplopen. De basis van de consumptie zijn de flink gestegen lonen en inkomens, die de inwoners toelaten zich in de consumptieboom in te schakelen.Laven aan frisdrankenIn China heeft de combinatie van de stijgende levensstandaard en de drang om de westerse eet- en levensgewoonten over te nemen sinds de eeuwwisseling geleid tot een spectaculaire groei van de frisdrankenindustrie. In de periode 2000-2013 is sprake van een gemiddelde jaarlijkse volumegroei van 10,7%. Dat is ronduit spectaculair, en de volumegroei zou tegen 2020 nog altijd ongeveer 8% per jaar bedragen. Volgens heel wat specialisten zal China volgend jaar al de grootste frisdrankenmarkt ter wereld zijn. Dat is een mooi gegeven, op een moment dat de consumptie van frisdranken in de westerse wereld de tendens heeft om af te nemen.Het is dus niet vreemd dat we de voorbije maanden berichten in de internationale financiële pers konden lezen over miljardeninvesteringen van de grootste frisdrankengiganten in China en andere opkomende landen. Coca-Cola Company bijvoorbeeld gaat in de periode 2015-2017 maar liefst 4 miljard USD investeren in de bouw van nieuwe fabrieken, nadat de mastodont in de periode 2012-2014 al een vergelijkbaar bedrag in dat land had geïnvesteerd. Coca-Cola is met een marktaandeel van 16% dan ook de marktleider in China.Extra investerenPepsiCo kondigde dan weer aan dat het de komende jaren 5,5 miljard USD in India gaat investeren, om de productiecapaciteit daar binnen zeven jaar te verdubbelen. India is de volgende grote markt voor de frisdrankgiganten, want de consumptie van frisdrank ligt er nog flink lager dan in de rest van de wereld. De gemiddelde jaarlijkse consumptie van Coca-Cola ligt in India nog slechts op 12 flessen per inwoner, tegenover gemiddeld 92 op wereldniveau en bijvoorbeeld 230 in Brazilië. Coca-Cola gaat de volgende jaren dan ook 3 miljard USD bijkomend investeren in die markt.Toch stonden de koersen van de frisdrankengiganten het afgelopen jaar onder druk. Ook het aandeel van Coca-Cola Company presteerde een pak minder dan de Standard&Poor's500-index over de voorbije twaalf maanden. Vandaar dat we die beroemde achterblijver onder de loep nemen in de rubriek Flash (zie p. 7). Beleggers schrijven het concern, dat Warren Buffett als belangrijkste aandeelhouder heeft, misschien wel te vroeg af.