Eén factor weerhield internationale beleggers de voorbije maanden ervan écht enthousiast te zijn over Europese aandelen: de politieke onzekerheid en vooral dan de presidentsverkiezingen in Frankrijk. We gaan ervan uit dat de populistisch-rechtse kandidaat Marine Le Pen het niet haalt in de tweede ronde en dat de keuze voor Emmanuel Macron de weg vrijmaakt voor een verdere inhaalbeweging van de Europese aandelenmarkten. Vergelijkbaar met de eerste helft van 2015, toen ook Europa voor een keer wél spectaculair uitblonk tegenover Amerika.
...

Eén factor weerhield internationale beleggers de voorbije maanden ervan écht enthousiast te zijn over Europese aandelen: de politieke onzekerheid en vooral dan de presidentsverkiezingen in Frankrijk. We gaan ervan uit dat de populistisch-rechtse kandidaat Marine Le Pen het niet haalt in de tweede ronde en dat de keuze voor Emmanuel Macron de weg vrijmaakt voor een verdere inhaalbeweging van de Europese aandelenmarkten. Vergelijkbaar met de eerste helft van 2015, toen ook Europa voor een keer wél spectaculair uitblonk tegenover Amerika.Want er zijn toch elementen die de Europese aandelenmarkten serieuze herstelkansen geven. Niet louter en alleen op basis van de lagere waarderingen. Een gemiddeld Amerikaans indexaandeel wordt tegen 25 keer de recurrente (zonder eenmalige elementen) winst 2017 verhandeld, tegen 3,1 keer de boekwaarde en 2,1 keer de omzet ten opzichte van 18,5 keer de recurrente winst, 1,9 keer de boekwaarde en 1,3 keer de omzet voor de gemiddelde Europese indexwaarde.Het potentieel zit in het economische herstel en de flink verbeterende bedrijfsresultaten. Heel wat indicatoren voor de eurozone staan op het hoogste peil van de afgelopen zes jaar. De groei van de bedrijfswinsten in het vierde kwartaal lag voor het eerst in anderhalf jaar hoger voor de Europese dan voor de Amerikaanse ondernemingen. Met 11 procent winstgroei voor de Stoxx Europe 600-index in de laatste drie maanden van 2016 haalde de stijging niet alleen het hoogste peil in twee jaar, maar ook beduidend boven de 5 procent winsttoename voor de bedrijven uit de S&P500-index.We stellen u dan ook een drietal waarden op Euronext voor, die van de inhaalbeweging en het economisch herstel in Europa kunnen profiteren en waar het potentieel nog niet volledig in de koers verrekend zit.De grootste staalreus ter wereld ging de afgelopen jaren door een diep dal. In het voorjaar van 2016 was zelfs een zware kapitaalverhoging van 3,1 miljard dollar (70% extra aandelen) nodig tegen een historisch lage koers van 2,2 euro per aandeel om het tij te doen keren. Mede daardoor kon de nettoschuld vorig jaar met 4,6 miljard dollar worden teruggedrongen tot 11,1 miljard dollar, het laagste niveau sinds de fusie van Arcelor en Mittal Steel in 2006. Een tweede ondersteunend element was het feit dat China schoorvoetend werk begint te maken van het snoeien in de chronische overcapaciteit. Bovendien leidde lobbywerk van westerse staalbedrijven in 2016 tot allerlei antidumpingmaatregelen door de Verenigde Staten en Europa, die de jarenlange val van de staalprijzen stopte. Op jaarbasis zakte de groepsomzet nog wel met 10,7 procent tot 56,8 miljard dollar. Maar de bedrijfskasstroom (ebitda) maakte vorig jaar een sprong van 20 procent tot 6,26 miljard dollar, een stuk boven de initieel vooropgestelde minstens 4,5 miljard dollar. De nettowinst bedroeg vorig jaar 1,78 miljard dollar voor 2016, tegenover een nettoverlies van 7,95 miljard dollar in 2015. De groep verwacht in 2017 een stijging van de wereldvraag tussen 0,5 en 1,5 procent. Als blijk van het toegenomen vertrouwen stijgt het investeringsbudget met 0,5 miljard dollar, tot 2,9 miljard dollar. Mogelijk is er vanaf 2018 opnieuw ruimte voor een dividenduitkering. Het aandeel van ArcelorMittal steeg met bijna 10 procent op de jaarcijfers tot een piek van bijna 9 euro, tegenover nog 2 euro bij de kapitaalverhoging begin 2016. Maar de voorbije maand dook de koers weer onder 7 euro door de terugval van de ijzerertsprijs en beginnende twijfels over het blijvende herstel van de staalprijzen. Daardoor is de waardering weer aantrekkelijk, tegen 0,8 keer de boekwaarde, 9,5 keer de verwachte winst 2017 en minder dan 5 keer de verwachte verhouding van de ondernemingswaarde (ev) tegenover de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda). Vandaar de adviesverhoging naar 'koopwaardig' (rating 1B). Na lange tijd schenken we weer aandacht aan Koninklijke BAM Groep. Het is een Europese bouwgroep met een sterke focus op West-Europa, met België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland als thuismarkten. Daarnaast zijn er ook activiteiten in Denemarken, Zwitserland en Luxemburg. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis _ het begon in 1869 als een timmerbedrijf in de buurt van Rotterdam _ en is al sinds 1959 beursgenoteerd in Amsterdam. Het afgelopen decennium was zeker niet het meest succesvolle in die lange geschiedenis. De specialist in bouw- en infrastructuurwerken zag de omzet eerder dalen dan stijgen en vooral was er een probleem van rendabiliteit. De financiële crisis en daaraan gekoppeld ook een vastgoedcrisis in onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk deden de Europese bouwgroepen geen goed. De BAM-koers piekte in de zomer van 2007 nog boven 16 euro, om zowel in 2012 als 2015 tot een bodem van 2 euro te zakken na verliescijfers in 2012 en 2014.Maar sinds vorige zomer is er een fraai koersherstel van afgerond 3 naar 5 euro, een weerspiegeling van een verwacht winstherstel. Dit jaar zou zowel de bedrijfskasstroom (ebitda) als de winst per aandeel minstens moeten verdubbelen, respectievelijk van 101 naar 221,2 miljoen euro en van 0,17 naar 0,44 euro per aandeel. Mogelijk komen we zelfs uit in de buurt van het beste resultaat van de voorbije tien jaar.De waardering is aanvaardbaar tegen 0,2 keer de omzet, 1,5 keer de boekwaarde, 11 keer de verwachte winst 2017, 5,5 keer de verwachte verhouding van de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). We herstarten de opvolging van het BAM-aandeel met een positief advies: koopwaardig (rating 1B). De grootste baggermaatschappij ter wereld kende tot voor kort een gouden decennium en was het een absolute beursster. Tussen 2003 en 2013 verdrievoudigde de omzet van afgerond 1 naar 3 miljard euro, verzesvoudigde de bedrijfskasstroom (ebitda) van circa 150 naar 900 miljoen euro tussen 2004 en 2014 en tussen 2003 en voorjaar 2015 vertienvoudigde de beurskoers van afgerond 5 naar 50 euro. Het bedrijf surfte mee op de opkomst van de groeilanden met flink wat infrastructuurwerken en op de opmars van de olieprijs. Maar sindsdien zit er de klad in. Vorig jaar realiseerde Boskalis een omzet van 2,6 miljard euro (tegenover nog een piek van 3,24 miljard in 2015), een ebitda van 660 miljoen euro (piek 910 miljoen in 2014) en gleed de koers in het najaar van 2016 af tot 29 euro (piek 49 euro in 2015). Het Boskalis-aandeel is de jongste jaren dan ook een duidelijke achterblijver, ook in vergelijking met de Belgische sectorgenoot CFE. De markt had ook moeite met de strategische keuze van de Boskalis-top minder de klemtoon te leggen op baggeren en de aandacht te verleggen naar diversificatie. Zo nam het in de afgelopen vijf jaarSMIT Internationale (assistentie van binnenkomende en uitgaande zeeschepen met sleepboten, berging en wrakopruiming) en Dockwise(een specialist in het verplaatsen van extreem zware offshoreplatformen) over. Daar kwam nog de hele heisa rond Fugrobovenop. Die Nederlandse oliedienstenspeler is gespecialiseerd in de verzameling en de interpretatie van het aardoppervlak en de onderlagen van de bodem en rotsen. Eind 2016 had Boskalis 28,6 procent van Fugro in handen, maar mede onder druk van de aandeelhouders en een vijandige bedrijfstop van Fugro blies de baggerreus de aftocht.Het klopt dat Boskalis door de moeilijkste periode in meer dan een decennium gaat, maar het aandeel is dan ook een pak goedkoper dan voorheen. In 2010 werd nog 2,3 keer de boekwaarde betaald, tegenover 1,2 keer vandaag. De verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) bedraagt 8,5. De verwachte koers-winstverhouding (23,5) ligt nog hoog, maar we verwachten vanaf 2018 een winstherstel. We behouden dan ook ons positief advies: koopwaardig (rating 1A).Bron: BloombergBron: Bloomberg