Moeten we dat nu toejuichen? De eurozone heeft een groei van 0,2% gehaald het afgelopen kwartaal. Iets beter dan verwacht, durven experts bekennen. Duitsland haalde 0,1%, zodat het land niet langer bedreigd wordt door een recessie. Een land vertoeft immers in recessie zodra 2 opeenvolgende kwartalen een negatieve groei opleveren. Griekenland vertoont de beste prestatie met...0,7%, na een bbp-daling van meer dan 25%. De groei is echter ontoereikend om de werkloosheid om te keren. Daarvoor zou de hele eurozone met minstens 3,5% moeten groeien, en dat gedurende een tiental jaren aan een stuk. Dat halen we nooit.
...

Moeten we dat nu toejuichen? De eurozone heeft een groei van 0,2% gehaald het afgelopen kwartaal. Iets beter dan verwacht, durven experts bekennen. Duitsland haalde 0,1%, zodat het land niet langer bedreigd wordt door een recessie. Een land vertoeft immers in recessie zodra 2 opeenvolgende kwartalen een negatieve groei opleveren. Griekenland vertoont de beste prestatie met...0,7%, na een bbp-daling van meer dan 25%. De groei is echter ontoereikend om de werkloosheid om te keren. Daarvoor zou de hele eurozone met minstens 3,5% moeten groeien, en dat gedurende een tiental jaren aan een stuk. Dat halen we nooit.Vallende olieprijsDe toestand wordt ingewikkelder door de dalende petroleumprijzen. De meeste Westerse landen kampen immers met een tekort aan inflatie. Zonder inflatie en zonder groei moeten alle bestaande schulden met reëel geld afgelost worden. Het alternatief in dergelijke omstandigheden is het faillissement. De centrale banken hebben op hun manier geprobeerd om de inflatie aan te wakkeren door massaal geld te drukken. Maar zoals meermaals aangestipt, ging al dat geld nauwelijks naar de reële economie. Het zorgde echter voor een fenomenale rentedaling die op haar beurt de inflatie onmogelijk kon voeden.Om geopolitieke redenen worden de petroleumprijzen nu kunstmatig omlaag geduwd. De prijs van een olievat is op 5 maanden tijd met een derde gedaald. Dat zou mooi meegenomen zijn voor de economie als de consumptie standhield. Maar die werd de kiem gesmoord door bezuinigingsmaatregelen en onzekere toekomstperspectieven. Bovendien brengen de dalende olieprijzen bepaalde sectoren in gevaar. De schaliewinning is pas rendabel als de olieprijs boven 90 dollar (USD) uitstijgt. De komende OPEC-bijeenkomst zal zeker woelig verlopen.Eerste aankopen ECBDe Europese Centrale Bank (ECB) start deze week haar eerste aankopen van ABS-papier (Asset Backed Securities), obligaties gedekt door financiële activa. De eerste stukken die in aanmerking komen, zullen Nederlandse RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) en Italiaanse ABS, gedekt met consumentenleningen, zijn. In beide landen zagen we de voorbije weken een heleboel uitgiften van dergelijk papier, kennelijk bestemd voor de ECB. Het gevolg van de ingreep was een algemene daling van de renteschalen in de eurozone.De voornemens van de ECB kunnen de markt echter ontwrichten. Het is algemeen geweten dat de markt in gedekte producten zo goed als onbestaande is in de eurozone. Dergelijk papier is in trek in de Angelsaksische landen. Als de ECB in het kader van haar faciliteit alle nieuwe uitgiften uit de markt weghaalt, kan dat segment zich onmogelijk op een normale manier ontwikkelen. De kans is groot dat de ECB onvrijwillig voor een liquiditeitstekort in dat segment zal zorgen en dus het tegenovergestelde effect uitlokt dan wat ze voorzien had.De banken hebben intussen andere kopzorgen. De nakende invoering van de TLAC (Total Loss Absorbing Capital), aanvullend kapitaal dat de banken moeten aanleggen om potentiële verliezen op te vangen, wekt woede bij de Europese instellingen. Zoals de maatregel er nu uitziet, zullen de Europese continentale banken het grootste slachtoffer ervan zijn. In tegenstelling tot hun Angelsaksische sectorgenoten zijn de Europese banken zelden overkoepeld door een holding die instaat voor de dekking van de risico's. Europese banken zullen daarom heuse bedragen moeten vergaren om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen. Zij ijveren vandaag voor een alternatieve aanpak.Grote bokkensprongenDe financiële markten ontwikkelden onstuimig de jongste weken. Bokkensprongen zijn vandaag een normaal fenomeen geworden. Ze zijn het best merkbaar op de wisselmarkt. Hoewel de groeicijfers uit de Verenigde Staten er officieel aanmoedigend uitzien, moest de dollar terrein inleveren tegenover de euro (EUR). Hij verloor 0,4% afgelopen week. De aankondiging van vervroegde verkiezingen in Japan woog heel zwaar op de yen (JPY) die 1,4% achteruit boerde. Het pond (GBP) verloor ook heel wat terrein, ondanks betere groeicijfers dan in de eurozone. De munt zakte met 1,4%. Met uitzondering van de Russische roebel (RUB) hielden de overige grondstoffenmunten vrij goed stand. De Australische dollar (AUD) klom met 0,6%, evenveel als de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR). De RUB, daarentegen, raakte 2,8% kwijt, evenveel als de olieprijs. De Russische centrale bank laat de munt nu vrij vlotten, zodat alleen speculanten het zwaarste van de daling moeten torsen.Ondanks de sancties tegen Rusland waren enkele Russische emittenten in staat om leningen in USD uit te geven die gretig gekocht werden door Europese beleggers. Zo kon Alfa Bank 250 miljoen USD ophalen. Evraz, de staalreus, ontving 350 miljoen via zijn Canadese filiaal, en Gazprom vergaarde 400 miljoen de afgelopen maand. Andere Russische emittenten staan in de rij. Ze hoeven zich geen zorgen te maken: de Chinese banken hebben hen hoe dan ook hun medewerking toegezegd. Wat ze dus niet in het Westen kunnen ophalen, krijgen ze in China!Ruimere keuzeHet was bijzonder druk op de primaire markt. De banken blijven massaal uitgeven. Bedrijven profiteren nog van de lage rentestand om stukken aan de man te brengen. En dit gebeurt in alle munten. Voor de particuliere belegger komt er wat vaker iets uit. De intekenperiode is vaak heel kort. We verwijzen naar onze site om steeds op de hoogte te blijven van de nieuwe uitgiften.KBC en BNP Paribas Fortis (allebei A) geven stukken in exotische munten uit die weinig interessant zijn. U vindt stelselmatig beter en vaak van betere kwaliteit en vlotter verhandelbaar op de secundaire markt. De lening in USD van KBC is gestructureerd. De houder ervan zal de eerste 3 jaren een jaarlijkse coupon van 3% ontvangen, nadien zal die overeenstemmen met driemaal het verschil tussen de swaprente op 10 jaar en die op 2 jaar, zonder dat het resultaat onder 1% mag dalen noch boven 4,5% mag stijgen. Het actuarieel rendement ligt dus tussen 1,76% en 3,43%, zeker niet om van de daken te schreeuwen. De nieuwe uitgifte in GBP van BMW (A-) is koopwaardig voor hen die de munt effectief gebruiken. De nieuwe schijf in ZAR van de EIB (AAA, supranationaal), waarbij 66 dagen verlopen interesten te vergoeden zijn bij de inschrijving, is te duur. De bestaande schijf wisselt tegen 99,66% (6,9%) van eigenaar op de secundaire markt. U vindt nog beter met die andere EIB (alt.5) zolang kosten en prijsverschil lager uitkomen dan 1,37%.