De Europese Centrale Bank (ECB) heeft beslist niets aan haar beleid te wijzigen. De Bank heeft inmiddels al voor meer dan 1000 miljard euro (EUR) aan leningen gekocht als onderdeel van haar monetaire expansie. Net zoals alle andere gouverneurs is voorzitter Mario Draghi tevreden en hij ziet niet in waarom hij van beleid zou veranderen. Volgens hem is er beterschap in zicht. Hij gaf niettemin toe dat de ontwikkeling trager verloopt dan voorzien en wijt die vertraging aan de laksheid van de regeringen om structurele hervormingen door te voeren. Hoe de beweringen ook mogen luiden, er schort wat aan dat beleid. Twijfels rijzen overal. Wat vorige week op de kapitaalmarkt plaatsvond, sprak boekdelen.
...