Het is een hele poos geleden dat we nog eens een beleggingsverhaal aan de financiële sector hebben gewijd. Over de klassieke westerse banken blijven heel wat rapporten, vijf jaar na het debacle van Lehman Brothers, toch zorgwekkend. Er blijft vooral bezorgdheid heersen over de te zwakke kapitaalbasis van heel wat Europese en Amerikaanse instellingen, die nog altijd geen grote schokken aankunnen.
...

Het is een hele poos geleden dat we nog eens een beleggingsverhaal aan de financiële sector hebben gewijd. Over de klassieke westerse banken blijven heel wat rapporten, vijf jaar na het debacle van Lehman Brothers, toch zorgwekkend. Er blijft vooral bezorgdheid heersen over de te zwakke kapitaalbasis van heel wat Europese en Amerikaanse instellingen, die nog altijd geen grote schokken aankunnen.Dan zijn er elders betere en wellicht veiligere mogelijkheden. In de geïndustrialiseerde wereld heeft 89% van de bevolking minstens één rekening bij een officiële financiële instelling. Elders in de wereld liggen die cijfers beduidend lager. En dat is ook logisch. De banken in de groeilanden draaien in essentie nog op de basisactiviteit van een bankinstelling: tussenpersoon spelen tussen spaarders en leners. Maar om te kunnen sparen of een lening te krijgen, is uiteraard een degelijk loon nodig en dat hebben veel inwoners in de groeilanden niet. Explosieve groeiTegenover de 89% van de bevolking in de geïndustrialiseerde wereld met een bankrekening staat een gemiddelde van 41% in de opkomende landen, met een gemiddelde van 49% voor Latijns-Amerika, 45% voor Azië, 24% voor Afrika (beneden de Sahara) en amper 18% voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. China zit op 64%, Brazilië op 56%, Rusland op 48% en India op 35%. De verschillen worden nog groter als we kijken naar het gebruik van een kredietkaart. Grofweg gesteld beschikt één op de twee inwoners in de westerse landen over minstens één kredietkaart. In de opkomende landen is dat gemiddelde slechts 7% (Brazilië 29%, Rusland 10%, China 8%, India 2%). Maar die cijfers zijn natuurlijk in volle evolutie. Door de sterke groei in de opkomende landen raken bancaire diensten steeds meer in trek, zowel aan de spaar- als aan de kredietkant. Economische groei stimuleert de banksector en de banksector stimuleert de economische groei. Zo speelt krediet een steeds grotere rol in het op gang houden van de consumptiegroei in de groeilanden. Tussen 2005 en 2012 bijvoorbeeld is de kredietpenetratie -het deel van de bevolking dat een banklening heeft afgesloten- in Brazilië toegenomen van 28 naar 49%. Het groeipotentieel van de financiële sector in de opkomende landen is en blijft dan ook fenomenaal. Enkele nummers geleden (zie IB 34B) hadden we het over de sterke toename van het aantal miljonairs in de emerging markets. Dat zorgt ook voor een explosieve groei in de vraag naar diensten zoals vermogensbeheer en successieplanning. Om dit deel van het groeilandenverhaal te bespelen, zijn er diverse mogelijkheden: Mastercard (kredietkaarten), Julius Baer Group (vermogensbeheer) en de algemene ontwikkeling van het bankwezen kan via de Britse (groot)banken HSBC en Standard Chartered. Hoofdzakelijk om waarderingsredenen krijgt deze laatste de eerste bespreking (zie Flash p.8).Gratis naar VFB-Dag van de TipsInside Beleggen mag tien abonnees uitnodigen om gratis deel te nemen aan de VFB-Dag van de Tips. Die hoogmis voor de Vlaamse particuliere belegger vindt plaats op zaterdag 5 oktober. Voor het eerst niet in Antwerpen, maar in Gent (Kinepolis). Bekijk het volledige programma op www.vfb.be . Zelf treden we op als analist bij de bedrijfspresentatie van Nyrstar. Wie kans wil maken om er gratis bij te zijn, stuurt een e-mail met zijn naam en zijn volledige adres naar inside@biblo.be . De tien gelukkigen zullen hun toegangskaart via de VFB thuis gestuurd krijgen.