Het laatste kwartaal van 2016 staat voor de deur. Het is dan nog erg vroeg om grote conclusies te trekken over het lopende beursjaar. Maar het lijkt er toch heel sterk op dat we dit jaar een aantal verschuivingen hebben gezien ten aanzien van de voorgaande jaren. De vrij stevige consensus onder strategen begin dit jaar dat de meeste dominerende beleggingsthema's van de afgelopen jaren in 2016 een vervolg zouden krijgen, lijkt niet te kloppen.
...

Het laatste kwartaal van 2016 staat voor de deur. Het is dan nog erg vroeg om grote conclusies te trekken over het lopende beursjaar. Maar het lijkt er toch heel sterk op dat we dit jaar een aantal verschuivingen hebben gezien ten aanzien van de voorgaande jaren. De vrij stevige consensus onder strategen begin dit jaar dat de meeste dominerende beleggingsthema's van de afgelopen jaren in 2016 een vervolg zouden krijgen, lijkt niet te kloppen.Volgers van de consensus kunnen natuurlijk nog altijd argumenteren dat het om een tijdelijk fenomeen gaat en niet om een overdracht van de macht. Voor ons is er meer aan de hand dan enkel een tijdelijke inzinking van de grote thema's die de afgelopen jaren de financiële wereld hebben gedomineerd. Ook de terugkeer van een aantal thema's die voorbije jaren zwaar waren teruggevallen, lijken ons iets te uitgesproken om ze zomaar te negeren.We zetten de belangrijkste verschuivingen op een rij, omdat we denken dat die tendensen nog wel enkele jaren kunnen aanhouden. Daar moeten we ook rekening mee houden bij de samenstelling van de aandelenportefeuille.De terugkeer van het goud en andere grondstoffen. Sinds het begin van het jaar hebben we meteen een heel spectaculaire ommekeer gezien. Eerst kwam de comeback van het edelmetaal, dat profiteerde van twijfels over de doeltreffendheid van de uiterst soepele monetaire politiek door de aanhoudende economische stagnatie, waardoor ook het tempo van de renteverhogingen in de Verenigde Staten werd afgezwakt. Een aantal maanden later volgden de andere grondstoffen. De structurele, langdurige berenmarkt (dalende tendens) sinds 2011 lijkt daarmee ten einde. Cruciaal is uiteraard dat het pessimisme over China is verdwenen, en dat de vraag en het aanbod beter in evenwicht zijn. Dat geldt bijvoorbeeld al voor de zinkprijs.De terugkeer van de opkomende markten. De ontwikkelde markten hebben jarenlang spectaculair beter gepresteerd dan de opkomende markten. Uiteraard waren er twijfels over de groei van China en de grote economische achteruitgang in onder meer Brazilië en Rusland, maar er waren ook de stijgende dollar en de vrees voor Amerikaanse renteverhogingen. Dat blijkt allemaal sterk overtrokken.De terugkeer van waardeaandelen. Daarover hebben we het op een vorige strategiepagina uitvoerig gehad. Lange tijd triomfeerden de risicovollere groeiaandelen boven value, defensievere waarden. Dat zag er de afgelopen maanden toch een stuk anders uit. Er komt steeds meer druk op de pittig gewaardeerde groeiwaarden, waar de resultaten aan de erg hoge verwachtingen moeten voldoen. Zeker nu een nieuwe renteverhoging in de Verenigde Staten op stapel staat, worden portefeuilles herschikt richting waardeaandelen. Vooral de eerste twee thema's geven aan dat de opmars van de Amerikaanse dollar, die toch al een jaar is afgestopt, is gestuit en dat binnen afzienbare tijd een trendommekeer niet valt uit te sluiten. Een veel sterkere dollar zit er niet meteen aan te komen.