Cacao is een witte raaf in grondstoffenland. Eerder deze maand steeg de cacaoprijs naar het hoogste peil in meer dan een jaar. Met een klim van 15% zet cacao veruit de beste prestatie neer in de S&P GSCI-grondstoffenindex. Sinds 2012 werd een ton cacaobonen al de helft duurder en het hoogtepunt van maart 2011 is op 10% na binnen bereik. Ongeveer 70% van de wereldwijde cacaoproductie is geconcentreerd in West-Afrika, meer bepaald Ivoorkust en Ghana. Die regio zal volgens de voorspellingen weinig hinder ondervinden van El Niño, al gaan sommige scenario's wel uit van een droger weertype dan gewoonlijk. In de regio wordt echter meerdere keren per jaar geoogst. De impact zal wel groter zijn in Zuid-Amerika (Brazilië en Ecuador) en Azië (Indonesië en Maleisië) die voor de rest van het aanbod instaan.
...

Cacao is een witte raaf in grondstoffenland. Eerder deze maand steeg de cacaoprijs naar het hoogste peil in meer dan een jaar. Met een klim van 15% zet cacao veruit de beste prestatie neer in de S&P GSCI-grondstoffenindex. Sinds 2012 werd een ton cacaobonen al de helft duurder en het hoogtepunt van maart 2011 is op 10% na binnen bereik. Ongeveer 70% van de wereldwijde cacaoproductie is geconcentreerd in West-Afrika, meer bepaald Ivoorkust en Ghana. Die regio zal volgens de voorspellingen weinig hinder ondervinden van El Niño, al gaan sommige scenario's wel uit van een droger weertype dan gewoonlijk. In de regio wordt echter meerdere keren per jaar geoogst. De impact zal wel groter zijn in Zuid-Amerika (Brazilië en Ecuador) en Azië (Indonesië en Maleisië) die voor de rest van het aanbod instaan.Achter de prijsstijging bij cacao zit echter meer dan alleen El Niño. Vorig jaar was er volgens de International Cocoa Organisation (ICCO) een deficit van 15.000 ton. Dit tekort kan dit jaar vertienvoudigen naar 150.000 ton op een mondiale markt van 4,35 miljoen ton. Overal ter wereld maar met name in Azië neemt de consumptie van cacao toe. Zo bedraagt het gemiddelde cacaoverbruik per jaar en per inwoner in China amper 50 gram, tegenover 2,2 kilogram in Europa. De aanbodzijde is erg gefragmenteerd, met een groot aantal kleine landbouwbedrijven. Daardoor kampt de sector met chronische onderinvesteringen. De oogsten zijn dan ook erg wisselvallig, waarbij de weersomstandigheden een doorslaggevende rol spelen. De relatief hoge voorraden vormen wel een buffer.Er zijn twee trackers om op een prijsstijging van cacao in te spelen.iPath Bloomberg Cocoa ETNTickersymbool: NIBBeurs: NYSE ArcaISIN: US06739H3131Uitgifte: juni 2008Prestatie sinds 1/1/2015: 14,2%Prestatie op 12 maanden: 17,3%Prestatie op 3 jaar: 34,3%Gemiddeld dagvolume: 16000Activa onder beheer: 23,6 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 0,7%Deze tracker behoort tot de iPath-productfamilie van uitgever Barclays. Het gaat om een Exchange Traded Note of ETN (achtergesteld schuldpapier) met een looptijd tot juni 2038. De tracker schaduwt de prestatie van de Bloomberg Cocoa Subindex die op zijn beurt de prestatie van het cacaotermijncontract weerspiegelt. Er wordt dus niet in termijncontracten zelf geïnvesteerd. De jaarlijkse beheersvergoeding werd vastgelegd op 0,7%.iPath Pure Beta Cocoa ETNTickersymbool: CHOCBeurs: NYSE ArcaISIN: US06740P1306Uitgifte: april 2011Prestatie sinds 1/1/2015: 17,2%Prestatie op 12 maanden: 19,6%Prestatie op 3 jaar: 39,7%Gemiddeld dagvolume: 3000Activa onder beheer: 9,2 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 0,75%Deze tracker van dezelfde uitgever en productfamilie kwam 3 jaar later op de markt dan NIB en is net iets geavanceerder van opzet. Het gaat ook om een ETN met afloopdatum in april 2041. De onderliggende waarde is de Barclays Capital Pure Beta Cocoa-index. De index schaduwt de prijsevolutie van verschillende termijncontracten en niet enkel het eerstvolgende. Concreet is de referentiefuture op dit moment het decembercontract, maar de onderliggende index van CHOC kan ook investeren in de contracten met afloopdatum in maart, mei, juli of september. Het opzet is uiteraard om de effecten van het negatieve rolrendement bij contango te compenseren. CHOC is minder liquide dan NIB maar de rendementen liggen wel duidelijk hoger.De situatie bij katoen is enigszins anders. Al sinds de zomer van 2014 schommelt de katoenprijs in een vrij nauwe bandbreedte tussen 60 en 70 dollarcent per pond. El Niño is zowel een vloek als een zegen voor katoen. De voorspelde toename van de neerslag in Texas is een goede zaak voor de verwachte katoenopbrengst in de Verenigde Staten. De vorige keer dat het weerfenomeen zich voordeed, waren de yields (opbrengst per hectare) alvast erg hoog. Dit ligt anders in Australië en India, waar de droogte de opbrengst nadelig kan beïnvloeden. Vooral in India, de tweede grootste katoenproducent, kan een tegenvallend moessonseizoen voor mislukte oogsten zorgen. Op wereldvlak is de situatie in China belangrijker voor de katoenindustrie. China wil de historisch hoge katoenvoorraden afbouwen en door de lagere economische groei daalt de consumptie. Daardoor zal de Chinese katoenimport dit jaar op het laagste peil sinds 2002 uitkomen. De lokale textielindustrie krimpt wegens concurrentie van andere Aziatische landen. Volgens prognoses zou China nog voor het einde van het decennium netto-exporteur worden van katoen.iPath Bloomberg Cotton ETNTickersymbool: BALBeurs: NYSE ArcaISIN: US06739H2711Uitgifte: juni 2008Prestatie sinds 1/1/2015: 0,9%Prestatie op 12 maanden: 2,2%Prestatie op 3 jaar: -11,8%Gemiddeld dagvolume: 11000Activa onder beheer: 17,4 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 0,75%Deze tracker behoort, net als de twee bovenstaande, tot de iPath-productfamilie. Ook hier gaat het om een ETN met afloopdatum april 2038. De onderliggende waarde is de iPath Bloomberg Cotton Sub-index die de prijsevolutie van het katoentermijncontract schaduwt. De iPath Pure Beta Cotton ETN met tickersymbool CTNN van dezelfde uitgever is op papier een alternatief voor BAL maar in de praktijk is dit niet zo, gezien de erg beperkte liquiditeit.