Tussen 1900 en 2000 was er een verviervoudiging naar circa 6 miljard aardbewoners. De meeste modellen geven aan dat we tegen 2050 evolueren naar circa 9 miljard aardbewoners. Zowat 90 procent van de aangroei wordt in de opkomende landen verwacht en dus maar een beperkt percentage in de geïndustrialiseerde landen.
...