We kunnen niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk de gesynchroniseerde heropleving van de wereldeconomie - en die van de Europese economie in het bijzonder - wel zijn. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - de meeste cijfers over het vierde kwartaal ontbreken nog - is de economie van de 45 landen die de OESO volgt, gegroeid in 2017. Dat gebeurt voor het eerst sinds de Grote Recessie van 2008 en 2009.
...