Specialisten waren snel om aan te tonen dat de stijging van de petroleumprijs het inflatiegevaar nieuw leven had ingeblazen, waardoor de renteschalen opwaarts herzien moesten worden. Niemand stond echter stil bij de vraag waarom de petroleumprijs plots toegenomen was. Zodat niemand nu kan zeggen of we te maken hebben met een trendommekeer of niet. We weten dus niet of de beweging duurzaam zal zijn.
...