Traditioneel komt alternatieve energie bij investeerders in beeld als de prijzen van fossiele brandstoffen hoge toppen scheren en dus naar andere opties voor energievoorziening moet worden gezocht. Omgekeerd zou je dan verwachten dat die investeerders de sector links laten liggen als olie en gas goedkoop zijn. Dat laatste is nu het geval. Ondanks het herstel van de voorbije weken is ruwe olie nog altijd 40% goedkoper dan een jaar geleden. De aardgasprijs is zelfs nog verder teruggevallen. Toch presteren de aandelen uit de sector van alternatieve energie op korte en ook op middellange termijn helemaal niet slecht, integendeel.
...

Traditioneel komt alternatieve energie bij investeerders in beeld als de prijzen van fossiele brandstoffen hoge toppen scheren en dus naar andere opties voor energievoorziening moet worden gezocht. Omgekeerd zou je dan verwachten dat die investeerders de sector links laten liggen als olie en gas goedkoop zijn. Dat laatste is nu het geval. Ondanks het herstel van de voorbije weken is ruwe olie nog altijd 40% goedkoper dan een jaar geleden. De aardgasprijs is zelfs nog verder teruggevallen. Toch presteren de aandelen uit de sector van alternatieve energie op korte en ook op middellange termijn helemaal niet slecht, integendeel.Alternatieve energie is een vlag die vele ladingen dekt. Meestal worden alle niet-fossiele brandstoffen onder die noemer gerekend, dus bijvoorbeeld ook nucleaire energie, al is die categorie niet de eerste waaraan men spontaan denkt. Zon en wind zijn de meest in het oog springende schone energievormen, maar daarnaast kan ook energie worden opgewekt uit waterkracht, biomassa en aardwarmte (geothermie). Voor investeerders kan alternatieve energie soms een doolhof zijn. Trackers die op een gespreide manier in dit segment investeren, komen daaraan tegemoet. We bekijken een aantal algemene trackers die gespreid in de sector investeren. Daarbij horen dan ook technologiebedrijven en industriële bedrijven die als toeleverancier in het segment van alternatieve energie actief zijn. In een volgende aflevering focussen we dan specifiek op wind en zon. WilderHill Clean Energy PortfolioTickersymbool: PBWBeurs: NYSE ArcaUitgifte: maart 2005Prestatie sinds 1/1/2015: +7,4%Rendement op 12 maanden: -9,6%Rendement op 3 jaar: +44,2%Gemiddeld dagvolume: 71000Activa onder beheer: 142 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 0,7%Top vijf van de participatiesMing Yang Wind Power Group3,3%Renewable Energy Group3,2%Silent Spring Networks3,2%PowerSecure International 2,9%SunEdison2,8%Deze tracker wordt uitgegeven door Invesco PowerShares en noteert al tien jaar op NYSE Arca met als tickersymbool PBW. De onderliggende index is de Clean Energy Index die samengesteld en beheerd wordt door WilderHill. De index telt momenteel 49 bedrijven en wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Technologiebedrijven maken bijna de helft van de index uit, gevolgd door industriële bedrijven en nutsbedrijven. Iets meer dan drie kwart van de bedrijven uit de index heeft een notering op de Amerikaanse beurs. Toch is het overwicht van de Verenigde Staten minder groot, want er noteren ook heel wat Chinese bedrijven onder de vorm van een zogenoemd American Depositoty Receipt (ADR) of certificaat op de Amerikaanse beurs. De jaarlijkse beheervergoeding ligt met 0,7% in lijn met het gemiddelde van deze categorie. PBW evolueert wel vrij volatiel met een positief rendement op drie jaar en sinds de start van 2015 maar met een verlies op jaarbasis. iShares Global Clean Energy ETFTickersymbool: ICLNBeurs: NYSE ArcaUitgifte: juni 2008Prestatie sinds 1/1/2015: +20,8%Rendement op 12 maanden: +6,2%Rendement op 3 jaar: +80,6%Gemiddeld dagvolume: 77000Activa onder beheer: 95 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 0,47%Top 5 van de participatiesGamesa5,8%Vestas Wind5,7%SolarCity5,5%Electric Power Development Japan5,4%Enel Green Power5,3%Deze ETF behoort tot de iShares-productfamilie van uitgever BlackRock en is sinds zeven jaar op de markt, waardoor het vermogen onder beheer iets lager uitkomt dan in de hierboven besproken PBW. De tracker met tickersymbool ICLN overtreft voor de rest op alle vlakken het product van Invesco. Niet alleen ligt de beheersvergoeding een stuk lager, ook de prestatie is zowel sinds begin dit jaar, op twaalf maanden en op drie jaar een stuk beter. ICLN schaduwt de Global Clean Energy Index van Standard & Poor's. Die is samengesteld uit 30 bedrijven waarbij Chinese en Europese bedrijven voor ongeveer 30% instaan en de Verenigde Staten voor een kwart. Brazilië en Nieuw-Zeeland sluiten het rijtje.Market Vectors Global Alternative Energy ETFTickersymbool: GEXBeurs: NYSE ArcaUitgifte: mei 2007Prestatie sinds 1/1/2015: +16,5%Rendement op 12 maanden: +0,8%Rendement op 3 jaar: +123,8%Gemiddeld dagvolume: 7000Activa onder beheer: 93,5 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 0,62%%Top vijf van de participatiesTesla Motors12,3%Vestas Wind10,9%Eaton Corp.9,8%Sun Edison9,3%China Longyuan Power Group4,3%De Market Vectors Global Alternative Energy tracker met tickersymbool GEX wordt uitgegeven door Van Eck Global en is op het vlak van activa onder beheer ongeveer even groot als ICLN. Toch is de liquiditeit beduidend lager. De jaarlijkse beheerskosten liggen in de lijn van het gemiddelde in dit segment. De tracker schaduwt de prestatie van de Ardour Global-index die op dit moment uit 31 bedrijven is samengesteld. Het zwaartepunt (60%) ligt bij aandelen met een notering op de Amerikaanse beurs. GEX ligt qua prestatie dichter bij ICLN dan bij PBW en zorgt over een periode van drie jaar wel voor een positieve uitschieter.