Ook de voorbije Europese top illustreerde dat. Heel belangrijke punten, zoals de toekomst van het Schengenverdrag, de problematiek van de vluchtelingen en de slabakkende economie werden niet of amper behandeld. Alle aandacht ging naar het vermijden van een brexit.
...