Door de Europese PRIIP-verordening is het bij de meeste Belgische banken en onlinebrokers niet langer mogelijk financiële instrumenten te kopen, waarvan de uitgever niet in het vereiste informatiedocument (KID) voorziet. Daartoe behoren helaas ook een aantal populaire trackers die de prijs van de edelmetalen of een korf aandelen uit de edelmetaalsector schaduwen.
...