De topman van Exmar, Nicolas Saverys, liet zich op het Vlaams Maritiem Platform 2016 zeer negatief uit over de wereldeconomie en over de huidige kernactiviteit van Exmar, het gasvervoer over de zee. Hij waarschuwde voor een mogelijk blijvend structureel overaanbod van olie en gas, als gevolg van de schalierevolutie en het feit dat zonne- en windenergie steeds competitiever worden. Het is natuurlijk vreemd om uitlatingen te horen van de topman die op het eerste gezicht ingaan tegen het belang van de eigen aandelenkoers, maar het scherpt voor Exmar wel de noodzaak aan om verder in te zetten op activiteiten met een grotere toegevoegde waarde, zoals de hoogtechnologische schepen die aardgas aan boord vloeibaar kunnen maken of kunnen hervergassen.
...