Het klopt dat heel wat elementen pleiten voor een overnamescenario van Fagron. De jongste twee jaar regent het overnames in de gezondheidssector, gedreven door de sterke balansen van de grote farmabedrijven en de goedkope financieringsmogelijkheden. Fagron zelf heeft ook heel wat te bieden. Vooreerst is het een sterk groeiend bedrijf dat de voorbije jaren een indrukwekkend parcours aflegde, en bovendien ook de komende jaren dubbelcijferige autonome groei verwacht, op basis van het sterke ontwikkelingsplatform. Verder is er het ervaren management - CEO Ger van Jeveren startte het bedrijf in 1990 zelf op - met een uitstekend trackrecord. Bovendien heeft het bedrijf, na het uitstappen van referentie-aandeelhouders Waterland en Marc Coucke in 2014, geen controlerende aandeelhouders meer (hoewel dit een overname in het verleden allicht niet had belet). Ten slotte is er de waardering, die met 17 keer de verwachte winst 2015 en een ondernemingswaarde (ev) v...