De vruchtbaarheid van vrouwen is tegelijkertijd wereldwijd teruggelopen van gemiddeld vijf kinderen in de jaren zestig van vorige eeuw tot 2,7 kinderen nu. De term 'mondiale vergrijzing' is volgens de meeste demografen volledig op zijn plaats.
...