Als het ergens begint te regenen op de financiële markten, dan druppelt het minstens ook op de andere continenten. Veel meer dan vroeger is er sprake van parallelle ontwikkelingen en dus van meer gelijke, trendmatige bewegingen. In dat opzicht wordt 2016 een boeiend jaar. Want het monetaire beleid van de belangrijke centrale banken vertoont helemaal geen synchroon verloop.
...