Tot vrijdag 3 juni 14.30 uur onze tijd leek spannend te worden tijdens de vergadering van de Federal Reserve op 14 en 15 juni. Verscheidene uitspraken en commentaren hadden de indruk gewekt dat de Amerikaanse centrale bank neigde naar een tweede renteverhoging. De eerste kregen we net voor het einde van vorig jaar. Maar toen het Amerikaanse banenrapport voor de maand mei zo zwaar ontgoochelde - slechts 38.000 nieuwe banen tegenover de 160.000 die gemiddeld waren verwacht - smolt de kans op een snelle renteverhoging als sneeuw voor de zon.
...