Sinds het uitbreken van de economische en financiële crisis verkennen de westerse centrale banken paden die ze nooit eerder hebben betreden. Economen en strategen blijven redetwisten over de omvang van de impact van de kwantitatieve versoepeling op de reële economie, maar er is een veel grotere eensgezindheid dat de quantitative easing (QE) voor flink wat rugwind op de aandelen- en andere financiële markten heeft gezorgd.
...

Sinds het uitbreken van de economische en financiële crisis verkennen de westerse centrale banken paden die ze nooit eerder hebben betreden. Economen en strategen blijven redetwisten over de omvang van de impact van de kwantitatieve versoepeling op de reële economie, maar er is een veel grotere eensgezindheid dat de quantitative easing (QE) voor flink wat rugwind op de aandelen- en andere financiële markten heeft gezorgd.Sinds vorig najaar is die QE-operatie in de Verenigde Staten afgerond. Dit jaar staat in het teken van de hamvraag wanneer de Federal Reserve (Fed) van start gaat met een eerste renteverhoging. Intussen halen Japan en de eurozone hun achterstand in door laat, maar wel heel enthousiast de QE-kaart te trekken. Door die combinatie werd de Amerikaanse dollar (USD) heel snel fors hoger gestuwd.Aan de ene kant zien we een duidelijk herstel op de arbeidsmarkt, met een sterke banencreatie die een nulrente niet langer verantwoordt. Maar aan de andere kant dreigt een eerste renteverhoging, en dus het vooruitzicht op de start van een opwaartse rentecyclus die de USD verder zal opjagen, zelfs voorbij de pariteit met de EUR. Het Amerikaanse bedrijfsleven zal daarvan zo veel hinder ondervinden, dat de groei eronder gaat lijden. De recentste Amerikaanse voorlopende indicatoren wijzen al in de richting van een afkoeling van de economie.Genuanceerde boodschapVandaar dat Fed-voorzitster Janet Yellen heeft gekozen voor een genuanceerde boodschap, bijna een Belgisch compromis. Het woord 'patient' (geduldig) werd, zoals verwacht, uit de mededeling geschrapt. Dat wil zeggen dat de Fed zich wel degelijk opmaakt om een eerste renteverhoging door te voeren. Maar tegelijk verlaagt de Amerikaanse centrale bank de groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie en werd duidelijk aangegeven dat ze niet overhaast tewerk zal gaan. Met andere woorden, de eerste renteverhoging komt er niet onmiddellijk en mogelijk zelfs pas na de zomer (september, in plaats van april of juni). Verder ziet het ernaar uit dat de Fed eerder kleine stappen zal nemen (renteverhogingen per 0,25%), zoals Alan Greenspan een decennium geleden, in plaats van agressieve, forse stappen.Die genuanceerde boodschap vermijdt de komende maanden wellicht grote turbulenties op de financiële markten. In elk geval zorgde de beslissing ervoor dat de stevige opmars van de USD werd gestopt. De lauwe reactie op de Europese aandelenmarkten de dag nadien verhoogt de kansen dat we met enige vertraging nu toch een tussentijdse correctie op de Europese beurzen gaan zien. Sinds begin dit jaar deden de Europese beurzen het 15 tot 20% beter dan Wall Street. Het zou dan ook logisch zijn dat we nu een tussentijdse periode zien waarin de Amerikaanse indexen minstens toch beter dan de Europese presteren. De gematigde toon van de Fed is ook goed nieuws voor wie in de opkomende landen belegt. Die markten stonden onder druk door de vrees voor een hogere Amerikaanse rente. Ook het goud kon weer wat blinken dankzij het Fed-communiqué.