Sinds het uitbreken van de economische en financiële crisis verkennen de westerse centrale banken paden die ze nooit eerder hebben betreden. Economen en strategen blijven redetwisten over de omvang van de impact van de kwantitatieve versoepeling op de reële economie, maar er is een veel grotere eensgezindheid dat de quantitative easing (QE) voor flink wat rugwind op de aandelen- en andere financiële markten heeft gezorgd.
...