We beginnen dit nieuwe jaar met u een opperbest 2014 toe te wensen. In de eerste plaats een goede gezondheid, en veel geluk in de zaken die u bezighouden en die u belangrijk vindt.
...

We beginnen dit nieuwe jaar met u een opperbest 2014 toe te wensen. In de eerste plaats een goede gezondheid, en veel geluk in de zaken die u bezighouden en die u belangrijk vindt.Het begin van het jaar biedt ook een mooie gelegenheid om de portefeuillestrategie toe te lichten. De samenstelling gebeurde op basis van een focus op lange termijn, met als centrale thema de consumptie van de middenklasse in de opkomende landen. Die regio's maken een enorme evolutie door, die vooral in de rest van dit decennium in een groeiversnelling zal komen. We hanteren als standaard dat we 30 à 50% van het belegde vermogen in dat thema investeren. Begin 2014 zitten we daar rond 40% op een volledig belegde portefeuille _ mooi midden in de opgegeven vork. Dat komt neer op een neutrale weging, wat vooral is ingegeven door de gemiddeld nog altijd vrij hoge waardering van de meeste consumptiegerelateerde waarden op de westerse beurzen. Voor de vier andere thema's hanteren we een weging van 10 à 20%. Over dat kwartet hebben we een uitgesproken mening. De thema's energie en goud en metalen, met een gewicht rond 10%, zijn onderwogen (onderkant van de vork), terwijl we voor de thema's landbouw en vergrijzing overwogen zijn, met een gewicht in de buurt van 20% (bovenkant van de vork).De wat mindere groeidynamiek in veel opkomende landen weegt nadrukkelijk op de grondstoffen. Daarin zien we op korte termijn nog niet meteen verandering komen. Daarmee hebben we niet gezegd dat dit ons standpunt voor heel 2014 is. Landbouw is zo'n gunstig langetermijnthema, dat we van de zwakke beursprestatie in 2013 (een gevolg van recordoogsten van granen in de VS) hebben gebruikgemaakt om topwaarden zoals Deere & Co en Syngenta tegen mooie prijzen binnen te halen. Voor vergrijzing geldt hetzelfde als voor landbouw: zeer gunstige perspectieven op lange termijn, met de vaststelling dat in de farmasector het ergste leed van de patentcliff is geleden en dat een periode van omzet- en winstgroei weer is aangebroken.De dynamiek van de voorbeeldportefeuille zal erin bestaan zo optimaal mogelijk met die verhoudingen aan de slag te gaan, en af en toe wat cashpositie op te bouwen om een bovengemiddeld rendement te kunnen halen. Want na enkele mindere jaren is dat duidelijk de opzet voor 2014 en de volgende jaren.