We schreven al een tijd geleden dat het mooie turn-aroundverhaal van het Spaanse windenergiebedrijf Gamesa (ruimschoots) in de aandelenkoers was verwerkt. Blijkbaar dacht het management daar ook zo over, want begin september en dicht tegen de piek, volgde een kapitaalverhoging. Via de uitgifte - binnen het toegestane kapitaal - van 25,4 miljoen nieuwe aandelen (9,99% extra) tegen een uitgifteprijs van 9,3 EUR werd 236 miljoen EUR opgehaald.
...

We schreven al een tijd geleden dat het mooie turn-aroundverhaal van het Spaanse windenergiebedrijf Gamesa (ruimschoots) in de aandelenkoers was verwerkt. Blijkbaar dacht het management daar ook zo over, want begin september en dicht tegen de piek, volgde een kapitaalverhoging. Via de uitgifte - binnen het toegestane kapitaal - van 25,4 miljoen nieuwe aandelen (9,99% extra) tegen een uitgifteprijs van 9,3 EUR werd 236 miljoen EUR opgehaald. Met het geld zetten de Spanjaarden in op nieuwe kansen in opkomende markten, en financieren ze de instap in het offshoresegment (op zee). In juli tekende Gamesa een princiepsakkoord met Areva voor het opzetten van een joint-venture die uitsluitend offshore actief zal zijn. Gamesa bouwde hiervoor al een specifiek nieuw model, de G132-5.0 MW. Normaal krijgt de joint-venture nog voor eind 2014 groen licht. Areva brengt een projectenpijplijn van 2,8 GW in en het ambitieuze plan bestaat erin om tegen 2020 een marktaandeel van 20% in het offshoresegment te verwerven. Intussen slaagt Gamesa erin om de sinds vorig jaar verbeterende resultatentrend door te trekken. In 2012 was er nog een recurrent nettoverlies van 59 miljoen EUR of -0,23 EUR per aandeel. In 2013 boekten de Spanjaarden alweer een recurrente nettowinst van 51 miljoen EUR of 0,20 EUR per aandeel. Na negen maanden in 2014 is er een omzetstijging met 17,4% tegenover dezelfde periode vorig jaar, tot 1,94 miljard EUR. Het geïnstalleerd vermogen steeg met 30,6%, tot 1832 megawatt (MW). Aangezien ook het orderboek flink is toegenomen (+78% tot 2167 MW), is het bedrijf op weg om aan de bovenkant van de geplande vork voor heel 2014 uit te komen, van 2200 tot 2400 MW. Ook het herstel in de bedrijfswinstmarge (ebitmarge) zet zich door. Van een zeer magere 1,7% in 2012 steeg de ebit-marge naar 5,5% in 2013 en bedraagt ze na 9 maanden 6,4% (was 5,4% in dezelfde periode vorig jaar). Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de ebitmarge zelfs 7,3%. Het doel volgend jaar bedraagt 8 tot 10%. De nettowinst verdubbelde tot 64 miljoen EUR, of 0,26 EUR per aandeel. Door de koersterugval en het verdere herstel van de resultaten noteert Gamesa tegen respectievelijk 21 en 14 keer de verwachte winst 2014 en 2015. Nog steeds niet goedkoop, maar wel voldoende voor een adviesverhoging naar 'houden/afwachten' (rating 2B). Het aandeel van Transocean blijft maar zakken. Ik wordt stilaan bang dat het niet meer goed komt. De forse cyclische dip in de oliedienstensector laat ook bij Transocean, de grootste leverancier van olieboorinstallaties, diepe sporen na. Een element dat Transocean extra kwetsbaar maakt, is het feit dat op een vloot van 69 actieve platforms (totale vloot van 79 platforms), het verhuurcontract van elf platforms nog dit jaar vervalt en van twintig platforms volgend jaar. Het is in de huidige context dan ook duidelijk dat bijkomende platforms inactief zullen worden. Het management sluit definitieve buitengebruikstellingen niet uit. Door de verslechterde marktomgeving boekte Transocean in het derde kwartaal een forse waardevermindering van 1,92 miljard USD op goodwill van vorige overnames (de resterende balans goodwill bedraagt 1 miljard USD) en van 0,79 miljard USD op de boekwaarde van de platforms voor ondiepe wateren. De bezettingsgraad viel terug naar 75%, tegenover 78% in het vorige kwartaal en 83% in het derde kwartaal vorig jaar. Na negen maanden bedraagt de bezettingsgraad 77%, tegenover 84% vorig jaar. Gelukkig bleef het gemiddelde dagtarief stabiel (410.000 USD). Na drie kwartalen scoort het dagtarief zelfs beter dan vorig jaar: 411.000 USD tegenover 379.000 USD. De recurrente nettowinst bedroeg 352 miljoen USD, of 0,96 USD per aandeel, tegenover 1,36 USD vorig jaar. Na 9 maanden staat de winstteller op 1,46 miljard USD (4 USD per aandeel), tegenover 1,23 miljard USD of 3,38 USD per aandeel in 2013. Het besparingsprogramma loopt verder, maar ook het investeringsprogramma in 12 nieuwe platforms (waarvan 5 met een langetermijncontract). In het afgelopen kwartaal droegen twee nieuwe ultradiepwaterplatforms -beide met een 3-jarig contract tegen een dagtarief van 595.000 USD en 600.000 USD- voor het eerst bij tot de resultaten. Transocean wil zijn sterke balans (investment grade) behouden. In die context is het onzeker of het royale brutodividend van 3 USD per aandeel zal standhouden. De plannen voor een aparte beursnotering van dochter Caledonia Offshore Drilling - met acht platforms voor ondiepe wateren, actief in de Noordzee - zijn voorlopig opgeborgen. We blijven vasthouden aan ons koopadvies (rating 1B) vanwege de lage waardering (0,7 keer de boekwaarde, 10 keer de verwachte winst 2015) en de positieve langetermijnvooruitzichten.