Van een zomerreces is voorlopig geen sprake, zeker niet op de wissel- en obligatiemarkten. De activiteit blijft er onverminderd hoog, gepaard gaande met toenemende volatiliteit. Men krijgt de indruk dat iedereen gehaast is. Vast staat dat weinig gezagdragers precies weten waar men naartoe moet.
...