Ondanks een overvloed aan monetaire middelen, een gevolg van de gulheid waarmee centrale banken hun banksector financieren, ontwikkelden de marktprijzen zich onstabiel. Het kleinste voorwendsel volstond om ze in een bepaalde richting te duwen. Hopen afgeleide producten en structuren versterkten dan de beweging en talloze markten raakten in de war. Dat fenomeen konden we de afgelopen week meemaken. Zodra de onderhandelaars de overeenkomst met Iran ondertekenden, kregen de grondstoffenprijzen een klap. In hun zog trokken ze meerdere munten en markten mee.
...