De Europese Centrale Bank (ECB) werkt met woorden en beloftes, haar Chinese tegenhanger grijpt effectief in en verlaagt de rentetarieven met 0,25%. Beide gebeurtenissen zorgden voor euforie op de meeste financiële markten. Ze betekenen dat geld goedkoop blijft, maar ze wijzen ook op een vervelende waarheid: de economie draait niet langer zoals verwacht.
...

De Europese Centrale Bank (ECB) werkt met woorden en beloftes, haar Chinese tegenhanger grijpt effectief in en verlaagt de rentetarieven met 0,25%. Beide gebeurtenissen zorgden voor euforie op de meeste financiële markten. Ze betekenen dat geld goedkoop blijft, maar ze wijzen ook op een vervelende waarheid: de economie draait niet langer zoals verwacht.Wat de ECB betreft, is de houding van haar president, Mario Draghi, allesbehalve geruststellend. Het heeft geen zin te beweren de kraan nog verder open te trekken als dat beleid toch onvoldoende vruchten afwerpt. Het doel van die ingreep was de conjunctuur aanzwengelen en de inflatie versnellen. Na zeven maanden ontwikkelden geen van beide doelstellingen in de gewenste richting: de groei blijft zwak, terwijl de inflatie opnieuw onder nul dreigt te belanden.Grootscheepse investeringenVolgens de ECB kan haar beleid onmogelijk slagen als de lidstaten hun deel van de inspanningen niet dragen. Ze dringt er dan ook op aan dat de regeringen grootscheepse investeringen zouden financieren. Die vraag is uiterst opmerkelijk: bijna geen enkele lidstaat beschikt over de nodige middelen om zo'n politiek te voeren. Hun schulden overschrijden vandaag al de toegelaten limiet, opgelegd door de Europese Commissie. Die verplicht de lidstaten eerder om te bezuinigen dan wel om te spenderen. Hoe valt zo'n contradictie te rijmen?Duidelijker is echter de wil van de ECB om de waarde van de gemeenschappelijke munt te verminderen, om op die manier de uitvoer te bevorderen. En inderdaad, sinds die aankondiging dook de euro (EUR) omlaag, onmiddellijk gevolgd door de munten van de Oost-Europese lidstaten. Dat zal natuurlijk niet volstaan, zeker na de ingreep van de Chinese centrale bank de dag nadien. De ECB heeft uiteindelijk een nieuwe fase in de deviezenoorlog ingeluid.GroeiprognosesVlak voor de aanvang van zijn wereldrondreis kondigde de Chinese president Xi Jinping aan dat zijn land dit jaar een groei van 7% zal behalen. De meeste analisten betwijfelen dat, maar China heeft ons al jaren lang gewend gemaakt aan de juistheid van zijn groeiprognoses. Vermoedelijk passen de autoriteiten de cijfers zo aan dat de uitkomst altijd klopt. Hoe dan ook, als er geen vuiltje aan de lucht zou zijn, waarom moesten de rentetarieven dan worden verlaagd?Vanzelfsprekend wil China op geen enkele manier nadeel ondervinden van de monetaire ingrepen die het Westen onderneemt. Het talmen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) speelt in het nadeel van de dollar (USD), die alsmaar blijft versterken. Dat verzwakt onvermijdelijk de groeiperspectieven van de Verenigde Staten en bemoeilijkt het beleid van de Fed. Tegelijk verzwakt het de concurrentiepositie van de Verenigde Staten in de wereld, wat China zeker ten goede komt. De uitlating van Draghi vorige donderdag verplaatste het concurrentieel gevaar van Amerika naar Europa. De Chinese rentedaling, hoewel economisch voordelig voor het land, verkleint het voordeel dat de ECB verbaal wenste te halen en zorgde voor een nieuwe status-quo. Draghi zal effectief met reële maatregelen moeten uitpakken om geloofwaardig over te komen. Net als Yellen, het hoofd van de Federal Reserve, trouwens. In kampen verdeeldVoor China is het belangrijk dat de yuan (CNY) niet te veel afwijkt van de USD, zodat er geen wisselnadeel geleden wordt. En inderdaad: beide munten klommen met 2,5% tegenover de EUR en bleven onderling op hetzelfde niveau. De overige munten waren in twee kampen verdeeld: zij die de USD volgden en evenveel verstevigden, zoals het pond (GBP), de roebel (RUB), de Australische (AUD) en Nieuw-Zeelandse dollars (AUD) en zij die hun nadeel trachtten te beperken. Die groep verdapperde een heel pak minder dan verwacht. De Japanse yen (JPY) was daarvan een voorbeeld en klom slechts 1% hoger. De Zwitserse frank (CHF) beperkte de klim tot een kleine 0,15%.Op de kapitaalmarkt vierde men feest. Het langetermijnpapier en de perifere Europese soevereine landen zagen de koers van hun stukken fors verbeteren. Het rommelpapier bleek ook in trek, voornamelijk in USD, terwijl het bedrijfspapier een gemengd beeld vertoonde. Farmaceutische leningen en die op naam van Nyrstar kwamen onder zware druk en verloren heel wat van hun pluimen. In het algemeen waren de markten matig positief, behalve in GBP, AUD en NZD, waar het aantal dalende stukken vijfmaal groter was dan omgekeerd. De renteschalen gleden alweer wat lager, met een lichte vervlakking van hun curven als gevolg. De beweging overschreed zelden de 5 basispunten (0,05%).Grote activiteitDe activiteit op de primaire was de hele week lang uitbundig. De kans is groot dat we deze week worden overrompeld met nieuwe uitgiften. De meeste zijn natuurlijk bestemd voor institutionele beleggers. Kwaliteit blijft niettemin geprezen, bankuitgiften buiten beschouwing gelaten, die worden altijd ondersteund. Dat blijkt uit het verschil tussen de aan- en de verkoopkoersen op de grijze markt. Roemenië (BBB-) brengt twee leningen in EUR uit. De tienjarige lening geeft gemiddeld 1,9% meer rendement dan het marktgemiddelde, wat in lijn ligt met de marktvoorwaarden. De twintigjarige is iets kariger en brengt slechts 1,4% meer op dan het marktgemiddelde. Beide leningen noteren nu al 1,5% boven hun intekenprijs op de grijze markt.International Finance Corporation (AAA, supranationaal), de privéarm van de Wereldbank, biedt 12,23% rendement op vijf jaar in Braziliaanse real (BRL), wat volkomen in lijn ligt met de huidige marktomstandigheden. De BRL verstevigde 1,45% de afgelopen week; de perspectieven blijven niettemin somber. De munt past alleen in grote portefeuilles en richt zich tot hen die bereid zijn om hun positie door te rollen zodra er een wisselverlies opdaagt. Rothesay Life (zonder rating) is een Brits pensioenfonds. Gelet op het rendement maakt die lening ontegensprekelijk deel uit van het rommelpapier. Op de grijze markt wisselt het stuk al flink boven zijn intekenprijs van eigenaar, tegen 102%. Bij de uitgiften in USD deugen alleen die van Export Development Canada (AAA, met staatswaarborg) en Bank Nederlandse Gemeenten (AA+, met staatswaarborg), als u de dollar effectief benut.