De stellingname dat Genticel, het Franse biotechbedrijf dat vanaf 9 april met ISIN-code FR0011790542 noteert op NYSE Euronext Parijs en Brussel, het goed zal doen omdat biotechaandelen in trek zijn, vinden we gevaarlijk. Uiteraard helpt een positief beurs- of sectorklimaat, maar een garantie op succes is dat geenszins. De ervaring leert dat de uitgifteprijs vaak te hoog is, waardoor de koers de daaropvolgende maanden daalt. Daarnaast is de biotechsector - anders dan sommige andere sectoren - zo divers dat succes bij een bepaald bedrijf geen indicatie is voor de slaagkansen van een ander bedrijf.
...