De afgelopen week heeft aangetoond dat de aandelenmarkten wel degelijk nog kunnen dalen. Al is de aanleiding voor de terugval natuurlijk bevreemdend: te gunstige economische cijfers. In normale omstandigheden zijn de markten opgetogen als goed economisch nieuws wordt bekendgemaakt, en teleurgesteld als er een economisch jobstijding wordt gepubliceerd. Tenzij de beleggers beginnen te vrezen voor een oververhitting van de economie en een nakende inflatie. Maar dat laatste is absoluut niet aan de orde, veeleer integendeel. Iedereen snakt naar positief economisch nieuws, behalve Wall Street. Daar heeft men het liefst dat de economie nog e...