Geopolitieke (ont)spanning
...

Geopolitieke (ont)spanningBegin vorige maand was de prijs van een troy ounce goud teruggevallen naar het laagste peil sinds maart. Maar die terugval was van korte duur. Juli en begin augustus was een gunstige periode voor goud, dat voor de derde keer dit jaar een aanval inzette op de grens van 1300 dollar. In april en ook begin juni lukte dat twee keer net niet. De toename van de geopolitieke spanningen speelde een belangrijke rol in de opleving van de goudprijs. Daar was de oorlogsretoriek tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea verantwoordelijk voor. De financiële markten werden zenuwachtig en dat nam de goudprijs op sleeptouw. Achter de schermen worden de diplomatieke inspanningen sterk opgedreven en zowel Kim Jong-un als Donald Trump milderde zijn toon.Lage opportuniteitskostenGoud heeft ook vrij weinig te vrezen van een hogere inflatie. Er zijn meer indicaties dat die voorlopig laag zal blijven, zowel in de VS als daarbuiten. Ondanks de historisch lage werkloosheid is er geen opwaartse loondruk. De stijging van de consumentenprijzen lag in de VS vorige maand onder de verwachtingen en de producentenprijzen daalden zelfs. Een nieuwe renteverhoging in september werd al onwaarschijnlijk geacht, maar nu is het ook lang niet zeker dat die er in december wel komt. Het is met andere woorden niet uitgesloten dat de Federal Reserve het voor 2017 bij slechts twee renteverhogingen houdt.Ook de Europese Centrale Bank lijkt niet gehaast met de afbouw van de monetaire stimuli. Een renteverhoging of een afbouw van de balans staat nog niet op de agenda. Omdat de inflatie beperkt blijft en de rentevoeten niet of slechts in geringe mate stijgen, is de reële rente erg laag (Verenigde Staten) of zelfs negatief (eurozone en Japan). Dat zal op korte termijn niet veranderen, waardoor de opportuniteitskosten van goud laag blijven. Elke correctie blijft dus een koopkans voor (fysiek) goud. De posities in de voorbeeldportefeuille in SPDR Gold Shares (ticker GLD; tracker in fysiek goud) en VanEck Vectors Gold Miners (ticker GDX; tracker in goudmijnen) blijven we dan ook stevig vasthouden.