Vorige week hebben we een 'round-up' gemaakt van de strategie en daaruit voortvloeiend de aanpak van de voorbeeldportefeuille. Deze keer gaan we nader in op het specifieke thema 'Landbouw'. Door een toenemende welvaart, een veel beter hygiëne en vooral ook een spectaculaire evolutie in de geneeskunde zitten we in een versnelde groeifase van de wereldbevolking. Tussen 1900 en 2000 was er een ware bevolkingsexplosie naar circa 6 miljard aardbewoner of bijna een verviervoudiging in bijna 1 eeuw tijd! De meeste modellen geven aan dat we tegen 2050 zullen evolueren naar circa 9 miljard aa...