Door de toenemende welvaart, de veel betere hygiëne en vooral ook de spectaculaire evolutie in de geneeskunde zitten we in een versnelde groeifase van de wereldbevolking. Tussen 1900 en 2000 was er een ware bevolkingsexplosie, tot circa 6 miljard aardbewoners of bijna een verviervoudiging in een eeuw tijd. De meeste modellen geven aan dat we tegen 2050 evolueren naar circa 9 miljard aardbewoners.
...